25 / 09 / 2022

Fethiye Göcek yüzer iskele imar planı askıda!

Fethiye Göcek yüzer iskele imar planı askıda!

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi kıyı şeridinde, "Yüzer İskele" amaçlı 1/5000 ölçekli ve ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıda...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 7 Temmuz 2015 tarihinde onaylanan, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi kıyı şeridinde, "Yüzer İskele" amaçlı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği dün askıya çıkarıldı. İmar planı 29 Eylül 2015 tarihinde askıdan inecek.


Fethiye Göcek yüzer iskele imar planı askıda!


Fethiye Göcek yüzer iskele imar planı askıda!


Fethiye Göcek yüzer iskele imar planı askıda!


Fethiye Göcek yüzer iskele imar planı askıda!


Geri Dön