Fiyat farkı kararnamesi hazır

Fiyat farkı kararnamesi hazır Fiyat farkı kararnamesi hazır

Müteahhite müjde: "Fiyat farkı kararnamesi hazırlandı."

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hasan Gül, fiyat farkı kararnamesinin, 31 Mayıs 2008'den önce ihalesi gerçekleştirilen işleri kapsayacağını ve 1 Ocak 2008'den sonra yapılan ve yapılacak yapım işlerine yönelik ödeneceğini söyledi. Hangi kalemlerde ödeme yapılacağının tespiti için öncelikle "beklenmeyen fiyat artışı" tanımı yaptıklarını kaydeden Gül, "Söz konusu malın o ay fiyatında görülen artıştan, o ayın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışını düşüyoruz, aradaki fark 5 puan veya daha fazla ise o malzemenin fiyatında 'beklenmeyen artış olmuştur' var sayıyoruz" dedi. Gül'ün durumu açıklamak için verdiği örneğe göre, demir fiyatında bir ay içinde yüzde 15, ÜFE'de yüzde 5 artış olduğu var sayılırsa, aradaki fark 5 puanın üzerinde, 10 puan olarak gerçekleştiği için o ay demirde "beklenmedik fiyat artışı meydana geldiği" kabul edilecek. Gül, sözleşmelere bakıldığında fiyat farkı konusunda 4 değişik müteahhit grubu bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Birincisi yasadaki fiyat farkı formülüne göre alanlar, ikinci fiyat farkını ÜFE'ye göre alanlar, üçüncüsü 'sözleşmesinde fiyat farkı ödenmez' diye yazanlar, dördüncüsü de döviz üzerinden sözleşme yapılanlar. Bunların dördü için ayrı ayrı çözümler üretmek, işi iyice karmaşık hale getirir ve adalet sağlamaya da fazla katkısı olmaz diye düşünüyoruz. Bizim çözümümüz; fiyat farkını, yasadaki formüle göre alanlara ne kadar fark ödenecekse, bu 4 grup müteahhide hep aynı ödemeyi yapmak şeklinde."

Yeni Şafak