Focus Real Estate İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Focus Real Estate İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Focus Real Estate İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Focus Real Estate İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Türelcan Cebeci tarafından kuruldu.Focus Real Estate İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Türelcan Cebeci tarafından kuruldu.

Focus Real Estate İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusunu oluşturan iş ve işlemler şunlardır ; a. İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) b. Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) c. Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) d. Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) e. Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri, f. Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri, g. İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı, h. Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç) i. İşyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri, j. İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) k. Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması, l. Açık havada yapılan sporlara uygun tesislerin ve eğlence alanları yapılarının inşaatı (golf sahaları, açık stadyumlar, tenis kortları, atletizm sahaları, plaj tesisi, dağ barınakları, eğlence parkları vb.) m. Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı, n. Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi) o. Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merpenlerinin kurulumu dahil) p. Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan işleri vb.) q. Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.) r. Açık yüzme havuzlarının inşaatı, s. Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan) t. İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.) u. İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri, v. İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil) w. Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dahil) x. Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri, y. Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (apartman ve site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi) z. Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği, aa. Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri, bb. Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri, cc. Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç) dd. Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi dahil)) ee. İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) Şirket bu amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere aşağıdaki muameleleri yapabilir ; a. Amaç ve konusu ile ilgili ihalelere girebilir, her nevi ithalat, ihracaat, mümessillik, temsilcilik, distribütörlük, acentelik, mutemetlik, müteahhitlik, taahhüt ve komisyonculuk işlerini yapabilir, b. Amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak her nevi şirkete iştirak edebilir, bu şirketler ile geçici ve devamlı ortaklıklar kurabilir, işbirliği anlaşmaları yapabilir, birleşebilir, yatırım yapabilir, şirket veya firmaları tamamen veya kısmen devralabilir, c. Amaç ve konusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan her türlü kısa orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir, aval ve kefalet kredileri sağlayabilir, d. Amaç ve konusu dahilinde izin, müsaade, imtiyaz, ruhsatname, marka, patent, model, lisans, teknik yardım, ayni ve fikri haklar alabilir, icabında başkalarına devredebilir, kiralayabilir, satabilir ve bu işlemleri sağlayacak her nevi anlaşmalara girebilir, e. Amaç ve konusu içinde faaliyette bulunurken her nevi gayrimenkul ve menkul kıymetleri, kara, deniz ve hava vasıtalarını tasarruf edebilir, bunları alıp satabilir imal ve inşa ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir, ferağ ve rızai taksim edebilir, ipotek edebilir, leh ve aleyhine her çeşit şahsi ve ayni haklar iktisap, tesis ve tescil ettirebilir ve kaldırabilir, f. Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında depo ve özel antrepolar, atölye, tesis, fabrika, imalathane, iş yeri, büro ve mağaza açabilir, açtırabilir, kurup işletebilir, g. Gerektiğinde kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya yabancı personel istihdam edebilir, h. Amaç ve konusu ile ilgili satışlarını arttırmak için promosyon ürünleri, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Huzur Mah.Cendere Cad.A Apt. No:114a/569 Sarıyer