Galatasaray yönetimi Riva arazisi için yetki isteyecek!

Galatasaray yönetimi Riva arazisi için yetki isteyecek!

Galatasaray Kulübünün Olağanüstü Mali Genel Kurulunda Ünal Aysal yönetimi, genel kurul üyelerinden, kulüp borçlarının yeniden yapılandırılması çalışmaları için bir takım yetkiler isteyecek.

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonunda gerçekleştirilen olağanüstü mali genel kurulda yönetim, yeniden borçlanma yoluyla mevcut borçların yapılandırılması, Riva arazisinin değerlendirilmesi ve şirket hisselerinin satışı konularında yetki taleplerinde bulunacak.

Sarı-kırmızılı yönetim kurulu, borç ve teminatlar için yönetim kurulu üyeleri veya 3. kişilerden (Banka, finans kurumu ve benzeri kurumlar) finansman sağlanması, ayrıca Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Şnin işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması veya çoğunluk hissesi muhafaza edilmesi koşuluyla satın alınması, rehin edilmesi, teminat gösterilmesi ve hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması için yetki talep edecek.

Riva arazisi üzerindeki mevcut hak ve mükellefiyetlerin kaldırılarak, gerekirse yeniden hak ve mükellefiyet (İpotek ve benzeri) tesis edilmesini isteyen yönetim, Riva arazisinin değerlendirilmesi kapsamında, doğrudan müteahhitlik sözleşmesi ya da kat karşılığı, hasılat paylaşımı, satış, trampa, gayrimenkule dönüşebilecek alacak ve benzeri usuller dahilinde ya da bunların bazılarının kombinasyonu suretiyle yapılacak sözleşmelerin imzalanması; bu sözleşme veya sözleşmeler bağlamında ortaya çıkacak ayni ve mali hak, değer ve varlıkların satışı veya kiraya verilmesi; gerektiğinde mevcut inşaat ruhsatının süresinin uzatılması ve/veya yenilenmesi; söz konusu taşınmaz (veya kök parsellerin ifrazından oluşan parseller) veya yukarıda sayılan işlemlerin yapılması sonucu elde edilecek yeni taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyet tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhit, devir, satış, trampa, takas, ipotek rehin ve özel parsel ihdası ve benzeri her türlü hukuki işlem tesisi suretiyle en geniş şekilde tasarrufta bulunulması konularında da yetki almayı planlıyor.

Yönetim, kulübe yeni gayrimenkuller kazandırılması çalışmaları kapsamında da yeni bir gayrimenkul edinilmesi durumunda, bahis konusu gayrimenkul üzerine 3. kişiler lehine her türlü hak ve mükellefiyet ve ipotek tesisi, şayet gayrimenkul ediminin bir şirketin hisselerinin alınması suretiyle gerçekleşmesi halinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat verilmesi veya rehin edilmesi yetkisini de isteyecek.

Olağanüstü mali genel kurul toplantısında ayrıca, 2011 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun müzakeresi ile iki gün önce Pamukspor Tesislerinin voleybol şubesinin ve kulüp üyelerinin kullanımı için kiralanmasıyla ilgili yapılan anlaşmanın onayı da genel kuruldan istenecek.

Galatasarayın 27 Martta yapılan yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Adnan Polat yönetimi mali yönden ibra edilmesine karşın, idari yönden ibra edilmemiş ve ardından seçimli olağanüstü genel kurula giden süreç yaşanmıştı.

AA