Gayrimenkulde değer artışı uygulaması!

Gayrimenkulde değer artışı uygulaması! Gayrimenkulde değer artışı uygulaması!

İmar planı değişikliği sebebiyle değeri artan gayrimenkuller için artık değer artışı vergisi ödenecek. Vergi, taşınmazın artan değerinin tamamı üzerinden hesaplanacak...Türkiye'de yıllardır konuşulan ancak bir türlü uygulanamayan değer artışı vergisi nihayet hayata geçirildi. İmar planı değişikliği değer artışı için uygulanan pay hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Yönetmeliğe göre, imar planı değişikliği ile yaşanacak değer artış payı üzerinden vatandaşın artık devlete vergi ödemesi gerekecek. Değer artışı vergisi ödenmediği sürece taşınmazın satışı gerçekleştirilmeyecek. 

BÜTÜNLÜĞÜ BOZAMAZ

Yeni düzenlemeye göre, kişi ya da şirketler sahibi oldukları taşınmazın imar planının değiştirilmesini, örneğin kat izninin artırılmasını ya da konut iken sağlık ya da eğitim kurumu, otel ve benzeri gibi fonksiyonunun değiştirilmesini talep ederse ve bu yolla taşınmazın değeri yükselirse, yükselen değer üzerinden vergi ödeyecekler. 

Fakat plan değişikliğinin kabul edilebilmesi için ana planın devamlılığını, bütünlüğünü, bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmaması gerekecek ve yeni planın yerleşmenin özelliğine uygun olması koşulu olacak. Çok ortaklı arsalarda ise plan değişikliğini arsa sahiplerinin tamamının istiyor olması gerekmekte. 

En az bin metrekare ve üzeri büyüklüğe sahip imar adalarında plan değişikliği yapılmak istendiğinde, ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapının ada merkezine en fazla 500 metre mesafede karşılanması koşulu gerekecek. 

DEĞER FARKI ÖNEMLİ

Değer artış payı, taşınmazın meri plan koşullarında belirlenen değeri ile plan değişikliği sonrasında belirlenen yeni değer arasındaki farktan hesaplanacak. Plan değişiklikleri sonucunda değerinde artış yaşanan taşınmazın artan değerinin tamamı değer artış payına dahil edilecek. 20 Şubat'tan önce başvuruda bulunanlar vergi ödemeyecek. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarda 1.5 katına kadar çıkan plan artışlarına kadar da vergi yok. 

ARTAN VERGİLER BÜTÇEYE FAZLA VERDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke bütçesi, Ağustos ayında artan vergiler sayesinde 28 milyar 220 milyon TL fazla verdi. Fakat geçen yıl aynı dönemde 68.1 milyar TL olan bütçe açığı 110 milyar 926 milyon TL'ye yükseldi. Ağustos ayında bütçeden 80.3 milyar TL harcama yapılırken bütçe gelirleri vergi tahsilatları sayesinde 108.5 milyar TL olarak kaydedildi. Ağustosta devlet 11.9 milyar TL faiz öderken hem cari hem yatırım harcamalarını önemli ölçüde azalttı. 8 ayda bütçe gelirleri 650.5 milyar TL olurken, bütçe harcamaları 761.4 milyar TL'ye ulaştı. Ödenen faiz 69 milyar TL'den 91.6 milyar TL'ye yükselirken, örtülü harcama ise 1 milyar 304 milyon 108 bin TL olarak kaydedildi.

Tapuya şerh düşülecek

Onaylanan imar planı değişikliği, ilgili idare tarafından tapu müdürlüklerine bildirilecek. Tapuya, taşınmazın değer artışına tabi olduğu, satışta değer artış payının ödenip ödenmediğinin sorgulanması gerektiğiyle ilgili şerh düşülecek. Bu şerh, taşınmazın ilk satışında veya yapı ruhsat aşamasında değer artış payı yatırıldıktan sonra kalkacak. 

Belediyelerin payı düşülecek kalan para bütçeye

Değer artış payı, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde; yüzde 25'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25’i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25’i bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na yatırılacak.

Büyükşehir belediyesi olmayan şehirlerde ise; yüzde 40'ı imar planı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, yüzde 30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na ödenecek. Bakanlığın onayladığı imar planlarında ise onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yüzde 75’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin olduğu şehirlerde yüzde 15’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 10’u ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına gönderilecek. Bunların dışında kalan tutarlar ise bütçeye gelir olarak kaydedilmek üzere Hazine hesabına yatırılacak. 

İmar planı değişikliğinde değer artış payı düzenlemesi!