Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi imar planı askıda!

Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi imar planı askıda! Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi imar planı askıda!

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 31.41 ha’lık Riskli Alana (8C Bölgesi) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 26.09.2019 tarih ve E.221558 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 31.41 ha’lık Riskli Alana (8C Bölgesi) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi uyarınca NİP-39118 ve UİP-39119 plan işlem numaraları ile 26.09.2019 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 14.10.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

Askı planına ulaşmak için tıklayın

Askı raporuna ulaşmak için tıklayın