Göcek'te icradan 1 milyon 800 bin liraya satılık dubleks daire!

 Göcek'te icradan 1 milyon 800 bin liraya satılık dubleks daire! Göcek'te icradan 1 milyon 800 bin liraya satılık dubleks daire!

Fethiye, Göcek'te yer alan dubleks daire satışa çıkarıldı. Dairenin toplam bedeli 1 milyon 800 bin TL...FETHİYE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI

2011 / 798 Tal.


Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Muğla İli, Fethiye ilçesi, Göcek köyü 50L 3A 2pafta, 199 ada, 4 parsel 46116 m2 miktarlı 49 adet 2 katlı kargir bina ve arsası olan taşınmaz üzerinde 27/2400 arsa paylı 43 Blok zemin+1 kat, 1 bağımsız bölüm nolu niteliği dubleks mesken olan taşınmazın tamamı satışı yapılacaktır.

Tapu Kaydı: Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek köyü 50L-3A-2 pafta, 199 ada, 4 parsel 46116 m2 miktarlı 49 adet 2 katlı kargir bina ve arsası olan taşınmaz üzerinde 27/2400 arsa paylı 43 Blok zemin+1 kat, 1 bağımsız bölüm nolu niteliği dubleks mesken olan taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.


imar Durumu : Taşınmazın imar planındaki yeri; Ayrık nizam 2 kata müsaadeli turizm + konut alanında kalmakta olup, toplamda parsel alanının %40'na (E:0.40) 6,50 m yüksekliğinde, 2 kat yapı yapılabileceği, çekme mesafelerinin tayininde belediyesinin yetkili olduğu ve yapılaşmada plan hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğu anlaşıl¬maktadır.

Taşınmazın Halihazır Durumu ve Özelliği: Dosyasında mevcut kıymet takdirine göre, Göcek Beldesi Fethiye şehir merkezine 25 km mesafededir. Ülkemizin gözde turizm merkezlerindendir. Kıymet takdirine konu meskenin bulunduğu parsel; güneyden deniz ile çevrili, değir hudutları yol, ulaşım ve altyapı sorunu yok, Göcek Marinanın kuzeyinde, kanallarla adalara ayrılmış, parsel içinde bitişik ve ayrı dubleks binalar bulunmaktadır.

43. blok, zemin+1 kat, 1 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken, 70 m2 taban+80 m2 üst kat olmak üzere toplamda 150 m2 kullanım alanlı, 2 katlı, ahşap çatılı, kiremit örtülü, betonarme, ahşap doğramalı, ahşap kepenk¬li, ahşap cumbalı, balkon korkulukları ahşap, zeminde 2 teras var, terasların tabanı mermer, üzeri ahşap ızgara, zemin kat taban kaplaması taş, üst kat taban kaplaması parke, zeminde salon+kapalı mutfak+WC Banyo, üst katta 3 yatak odası, odanın birinde banyo+VVC, ayrıca misafirin kullanacağı banyo+VVC mevcut. Üst kata çıkış merpeni beton üzeri ahşap kaplama, korkuluğu ahşap, dış duvarlar betopan, iç duvarlar alçıpen, güneş enerjisi ve klima olan, bahçe düzenlemesi yapılmış, bahçesi kanala cepheli dubleks meskendir denilmektedir.


Gayrimenkulün Muhammen Bedeli: DOSYASINDA mevcut kıymet takdirine göre; Satışa konu meskenin bulunduğu parselin güneyden deniz cepheli olmamsı, diğer hudutların yol olması, ulaşım ve alt yapı sorununun olmaması, Göcek Marinanın kuzeyinde, marinaya komşu olması, parselin belediye binasına 350 m Muğla-Fethiye karayoluna 1100 m mesafede ve şehir merkezinde olması, Göcek Belediyesinin gözde turizm merkezlerinden olması ve imarlı arazinin kıt olması değer artırıcı özellikleridir. Yukarıda açıklanan özellikler dikkate alındığında, kıymet takdirine konu 199 ada 4 parsel üzerindeki 27/2400 arsa paylı, 43 blok, Zemin+1 katlı, 1 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin arsa payı ile birlikte değerinin 1.800.000,00 TL (BİR MİLYON SEKİZ YÜZ BİN URA) değerinde olduğu hesap ve takdir edilmiştir.


Satış Şartları

1 - Satışa konu gayrimenkul 01/10/2012 Pazartesi günü Saat 11.00 den 11,10 a kadar; Fethiye 2.icra Müdürlüğümde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 11 /10/2012 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihafe edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV, tapu harç ve masraflarının 1/2 si alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satım harcı ile tellaliye satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4- , ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardır, ihale fark ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden ödenecektir.


5. - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6. - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/798 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Taşınmazda daha sonra meydana gelecek değişiklikler ihale alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır, işbu ilan tebliğ yapılamayan diğer ilgililer için tebliğ hükmündedir.


(IİK126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik örnek No : 27 B; 51471 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr ‘de

 

İlanı görüntülemek için tıklayın