aciz belgesi nedir

aciz belgesi nedir

aciz belgesi nedir

Aciz vesikası nedir?: İcrada alacaklı alacağının tamamını alamamışsa, kalan miktar için kendisine verilen vesika "Aciz vesikası" olarak tanımlanıyor. İşte İcra ve İflas Kanununda yer alan esaslar...

Yapı kayıt belgesi nedir? Nasıl alınır?

Yapı kayıt belgesi nedir? Nasıl alınır?

İmar barışı kapsamında verilen yapı kayıt belgesi nedir? Yapı kayıt belgesi nereden ve nasıl alınır?

Yapı kayıt belgesi nedir?

Yapı kayıt belgesi nedir?

İmar Kanunu'na eklenmesi düşünülen geçici madde kapsamında yer alan yapı kayıt belgesi nedir? Bu belge hangi yapılara verilir?

Taşınmaz gösterme belgesi nedir?

Taşınmaz gösterme belgesi nedir?

Emlakçılık yönetmeliği olan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na göre taşınmaz ticaretinde, taşınmaz gösterme belgesinin düzenlenmesi gerekiyor. Peki, taşınmaz gösterme belgesi nasıl düzenlenir?

Yatırım teşvik belgesi nedir?

Yatırım teşvik belgesi nedir?

Para dergisi yazarı Yeminli Mali Müşavir Talha Apak, bu haftaki köşesinde "Yatırım teşvik belgesi nedir, nasıl alınır" başlıklı yazısına yer verdi.

Yeni binalarda enerji kimlik belgesi!

Yeni binalarda enerji kimlik belgesi!

Enerji Verimliliği Kanunu ve yönetmeliği gereğince 2 Mayıs itibari ile eski binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu oluyor. Peki, yeni binalarda enerji kimlik belgesi zorunluluğu nedir?

Enerji kimlik belgesi geçerlilik süresi!

Enerji kimlik belgesi geçerlilik süresi!

Enerji kimlik belgesi zorunluluğu 2 Mayıs'ta başlıyor. Enerji kimlik belgesi için yetkili firmalara başvurulabiliyor. Peki, enerji kimlik belgesi geçerlilik süresi nedir?

Bina enerji kimlik belgesi nedir?

Bina enerji kimlik belgesi nedir?

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için"bina enerji kimlik belgesi" konusunu ele aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

Kısmi kullanma izin belgesi nedir?

Kısmi kullanma izin belgesi nedir?

Bir yapının inşaat çalışmalarının bitmesi halinde yapının kullanıma açılabilmesi için kullanma izni (iskan belgesi) alınması gerekiyor. Peki, kısmi kullanma izin belgesi nedir?

İmar durumu özel kullanım nedir?

İmar durumu özel kullanım nedir?

İmar durumu belgesi; bir arsanın söz konusu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını gösteren belgeyi ifade ediyor. Peki, imar durumu özel kullanım nedir?

Mirasçılık belgesi geç alma cezası!

Mirasçılık belgesi geç alma cezası!

Noterden ya da sulh hukuk mahkemesinden alınan mirasçılık belgesi, kimin hangi oranda mirasçı olduğunu gösteriyor. Peki, mirasçılık belgesi geç alma cezası var mı? Mirasçılık belgesi geç alma cezası nedir?

Mirasçılık belgesi geçerlilik süresi!

Mirasçılık belgesi geçerlilik süresi!

Mirasçılık belgesi, bir kimsenin vefat etmesi halinde mirasçıları tarafından alınacak belgelerin başında geliyor. Peki, mirasçılık belgesi geçerlilik süresi nedir? Alındıktan sonra ne kadar süre geçerli olur?

Tapu tahsis belgesi enkaz bedeli nedir?

Tapu tahsis belgesi enkaz bedeli nedir?

2981 sayılı yasaya tabi tapu tahsis belgeli hak sahipleri için uygulanacak esaslar belediyeden belediyeye değişkenlik gösterebiliyor. Peki, tapu tahsis belgesi bulunan gecekondu hak sahiplerine verilen enkaz bedeli nedir?

Enerji kimlik belgesini kimler verebilir?

Enerji kimlik belgesini kimler verebilir?

Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli olan ve 2017 yılına kadar alınmış olması gereken enerji kimlik belgesi nedir? Enerji kimlik belgesi nasıl alınır? Enerji kimlik belgesini kimler verebilir?

aciz belgesi nedir

aciz belgesi nedir aciz belgesi nedir

Aciz vesikası nedir?

İcrada alacaklı alacağının tamamını alamamışsa, kalan miktar için kendisine verilen vesika "Aciz vesikası" olarak tanımlanıyor.


Bir diğer ifade ile aciz belgesi, borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmi belge olarak karşımıza çıkıyor. Aciz vesikası ile ilgili kanun hükümleri şu şekilde sıralanıyor:


Borç ödemeden aciz vesikası: 

Madde 105 – Haczi kabil mal bulunmazsa haciz tutanağı 143 üncü maddedeki aciz vesikası hükmündedir. 

İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil malların kifayetsizliği anlaşıldığı surette dahi tutanak muvakkat aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir. 


Madde 143 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.) 

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/40 md.) Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan...