resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

3 Ocak 2009 Cumartesi günü 27099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı!

Vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı!

"Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31260 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de!

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul Ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de!

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü 30716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

İhalelere yönelik başvurular hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

İhalelere yönelik başvurular hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, bugünkü 30716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi....

Bakanlık'tan 7 inşaat firmasına ihalelere katılma yasağı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 7 inşaat firmasına ihalelere katılma yasağı getirdi. Karar, Resmi Gazete'de yer aldı...

Gaziantep İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esaslar...

Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Isı yalıtımı genel şartnamesi Resmi Gazete'de!

Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

TOKİ'den Erme İnşaat'a 1 yıl ihale yasağı!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, Erme İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK


Kamu İhale Kurumundan:


İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde; aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapacakları şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile bu başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.


Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar yanında;


a) İhale süreci: İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin taraflarca...