Çukurova Balkon

resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

3 Ocak 2009 Cumartesi günü 27099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de!

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü 30716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

İhalelere yönelik başvurular hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

İhalelere yönelik başvurular hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

İhalelere yönelik başvurular hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, bugünkü 30716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi....

Bakanlık'tan 7 inşaat firmasına ihalelere katılma yasağı!

Bakanlık'tan 7 inşaat firmasına ihalelere katılma yasağı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 7 inşaat firmasına ihalelere katılma yasağı getirdi. Karar, Resmi Gazete'de yer aldı...

Gaziantep İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Gaziantep İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esaslar...

Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Isı yalıtımı genel şartnamesi Resmi Gazete'de!

Isı yalıtımı genel şartnamesi Resmi Gazete'de!

Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

TOKİ'den Erme İnşaat'a 1 yıl ihale yasağı!

TOKİ'den Erme İnşaat'a 1 yıl ihale yasağı!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, Erme İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Müdürlüğü'nden Kolcular İnşaat'a ihale yasağı!

Milli Emlak Müdürlüğü'nden Kolcular İnşaat'a ihale yasağı!

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Kolcular İnşaat'a 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Sosyal Tesisleri Tebliği Resmi Gazete'de!

Kamu Sosyal Tesisleri Tebliği Resmi Gazete'de!

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, İdareler tarafından işletilen sosyal tesisleri kapsıyor..

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile geçerli olacak..

KDV uygulama tebliğinde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de!

KDV uygulama tebliğinde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de!

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe iki yeni madde eklendi..

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında bir hüküm çıkarılarak, başka bir hüküm eklendi..

resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik resmi gazete İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK


Kamu İhale Kurumundan:


İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde; aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapacakları şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile bu başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.


Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar yanında;


a) İhale süreci: İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin taraflarca...