04 / 07 / 2022

Güney Kromları Maden'e ait saha icradan satılıyor!

Güney Kromları Maden'e ait saha icradan satılıyor!

Adana Karaisalı ilçesinde bulunan Güney Kromları Maden San. ve Tic. A.Ş'ye ait saha Pozantı İcra Dairesi tarafından 20 Nisan 2015 günü 14:00 ile 14:10 arası ihaleye çıkarılıyor.Adana Karaisalı ilçesinde bulunan Güney Kromları Maden San. ve Tic. A.Ş'ye ait saha Pozantı İcra Dairesi tarafından 133 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarılıyor.


Saha,  24 Ocak 2007 tarihinde CVK Krom Maden San. ve Tic. A.Ş'ne, 23 Temmuz 2009 tarihinde ise Güney Krom Maden San. ve Tic. A.Ş'ne devredilmiştir.


Satışa konu taşınmaz IR 1208 ruhsat 2071 sicil - 1032975 erişim nolu maden işletme ruhsatı, 4. Grup Maden ( Krom ) grubunda ve M33C3 - M34D2 - M34D3 - M34D4 - N33B2 - N34A1- N34A2 paftalarında yer almakta olup ruhsat alanı 31.451,49 hektar, işletme izin alanı31.381,63 hektardır.


Bahse konu taşınmazın ruhsat ve yürürlüğe giriş tarihi 15 Mart 2002'dir. Ruhsat hukuku 6309 sayılı Maden Kanunu'ndan gelmekte olup  31.451,49 hektarlık ruhsat sahasının tamamına yakın bir alanda krom işletme izni düzenlenmiştir. 


İhale açık artırma usulüyle Atatürk Kültür Merkezi Pozantı / Adana'da yapılacaktır.


Adresi: Çamlıbel Köyü Mevkii Pozantı / Adana

Yüzölçümü: 31451,49 hektar - Ruhsat Alnı (iki poligon /  31.381,63 hektar - İşletme İzin Alanı (üç poligon)


Kıymeti: 133.500.000,00 TL


1. Satış Günü: 20/04/2015 günü 14:00 ile 14:10 arası

2. Satış Günü: 20/05/2015 günü 14:00 ile 14:10 arası


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa Öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/195 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/02/2015


İlanın tam metni için tıklayın