13 / 08 / 2022

Hanlar Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Hanlar Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da Serhat İsmihan tarafından kuruldu.Hanlar Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da Serhat İsmihan tarafından kuruldu.

Hanlar Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. -Her türlü inşaat taahhüt işleri,konut,işyeri,fabrika ve buna benzer diğer inşaatları yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak,bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik binalar inşa etmek. -Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut,iş hanları,fabrikalar,yollar,baraj ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. -Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kamu kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük veya büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. -Türkiye cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığı bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri,iktisadi devlet teşekkülleri,kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler,mahalli idareler,belediyeler,yapı kooperatifleri,özel sektör kuruluşları,kamu tarafından yurtiçi ve yurtdışında ihaleye çıkarılan inşaat,elektrik,tesisat,yol,su,kanalizasyon,doğalgaz,alt yapı,üst yapı,dekorasyon,restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. -Prefabrike ve çelik konstrüksiyon inşaatlar ve meskenler yapmak,yaptırmak,bunları satmak ,kiraya vermek. -Yurt içinde ve yurt dışında,demir ve çelikten plaka,levha saç,çelikten profiller,inşaat demiri,bulon,cıvata,galvanizli çelik ürünlerinin toptan veya perakende alım ve satımını yapmak. -Yurt içinde ve yurtdışında bir proje ile bağlantılı olarak yapısal çelik ve bileşenlerinin imalatını ve montajını yapmak veya yaptırmak. -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. -Her türlü dekorasyon işleri tamirat ve boya işleri yapmak. -Her türlü mimarlık ve statik proje hizmetleri vermek,şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak veya yaptırmak. -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek,proje ve uygulamalarını yapmak. -Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi,boya,parke ve cam cila,duvar kağıdı,halıfleks,asma-tavan-kartonpiyer,fayans-kalebodur,su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yaptırmak. -Her türlü bina,büro,tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik,teknik müşavirlik,hizmetleri olarak,plan,proje,teknik hesaplar,danışmanlık,etüd,araştırma,tasarım,fizibileteler yapmak,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. -Durum(halihazır),kadastro,yer altı maden ocakları,deniz dibi,tünel ve baraj,yol,su,kanalizasyon,boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. -Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işleminin yapımı. -Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işleminin yapımı. -Her türlü gıda maddelerinin almak,satmak,gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak,işletmek,kiralamak,kiraya vermek. -İnsaların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak,soğuk,dondurulmuş,kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. -Her türlü bebek mamalarını almak,satmak,imalat,ithalat ve ihracatını yapmak. -Bebek mamaları ile ilgili ham yarı mamul ve mamul maddelerini almak,ihracatını yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek.Yerli ve yabancı turistlerin yurtiçinde ve yurt dışında konaklama,seyahat taşıma,rehberlik hizmetlerini yürütmek. -Her türlü seyahat acenteleri kurmak,kurulmuş acentelere ortak olmak. -Uçak ,otobüs,gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. -Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak,gemi ve yat kiralamak. -Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. -Hava araçları ile ambulans hizmetler vermek. -Her türlü hava,deniz,kara vasıtaları ile şehir içi,şehirlerarası ve uluslarararsı yolcu taşımacılığı yapmak. -Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. -Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek,her türlü kuru fasulye,nohut ve nohuttan mamul leblebi,pirinç,ve buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek,ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak,yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. -Her türlü tohum geliştirme üretme ve iyileştirme çabaları yapmak. -Her türlü bakliyat,hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi,alımı satımı,ithalatı,ihracatı,pazarlaması ve dağıtımını yapmak. -Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini,toptan ve perakende satışını,ithalatını ve ihracatını yapar. -Her nevi kuru ve yaş soğan,patates,sarımsak ürünlerinin üretimi,ithalatını ve ihracatını yapmak. -Hayvansal yemlerin alımı,satımı,ihracatı ve ithalatı yapmak.Yem kırma tesislerinin kurulması,işletilmesi,hayvan yemlerinin alım,satımıithalatı ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.