07 / 07 / 2022

Harput Group Yapı Denetim Limited Şirketi kuruldu!


Harput Group Yapı Denetim Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de Esra Türk tarafından kuruldu.Harput Group Yapı Denetim Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de Esra Türk tarafından kuruldu.

Harput Group Yapı Denetim Limited Şirketi konusu:
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU : Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır A- YAPI DENETİM Can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi yapmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ve ilgili yasaların amir hükümlerine aynen uyar.