Hatay'da kentsel dönüşüm süreci başlıyor!

Hatay'da kentsel dönüşüm süreci başlıyor!

Hatay'da kentsel dönüşüm süreci başlıyor. Hatay Kırıkhan'da kentsel dönüşüm ve şehircilik alanında uygulanabilirlilik gibi planlama ve tasarım projesinin ön hazırlık benzeri konularda açıklayıcı bilgi sundu, çalışmalarına başlandı.


Hatay Kırıkhan'da kentsel dönüşüm ve şehircilik alanında uygulanabilirlilik gibi planlama ve tasarım projesinin ön hazırlık benzeri konularda açıklayıcı bilgi sundu, çalışmalarına başlandı. Kırıkhan Belediye- Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "AKS si'nden alınan bilgiye göre Belediye Başkanı planlama temsilcileri ile birlikte belediye İni Ayhan Yavuz un 'olmazsa olmazı- birim müdürlerine kentsel dönüşüm Türmız'dediği kentsel dönüşüm planlama, ta- kiye'nin en önemli gündem maddelerin[ sarım projesi ön hazırlık çalışmaları kapsa- den biridir. İlçemiz için kentsel dönüşüm * mında firma yetkilileri tarafından Kırıkhan elzem ve vazgeçilmezdir. Görsellik, gelişBelediyesi 1 mar-Şehircilik Plan Ve Proje me, değişime açık olan, yeşile açık, sosyal müdürlerine birim müdürlerine kentsel yaşamı geliştirecek, yeni bir şehir oluşması dönüşümün amacını, yapılacak çalışmaları kentsel dönüşümdür" dedi. 


Dokuz Sütun