Çukurova Balkon

Hazine taşınmazları 10 yıl süreyle kiraya verilecek!

Hazine taşınmazları 10 yıl süreyle kiraya verilecek! Hazine taşınmazları 10 yıl süreyle kiraya verilecek!

Hazine taşınmazları, üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere 10 yıl süreyle kiraya verilebilecek


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kira süresi, ağacın kesim yaşı dikkate alınarak, en fazla 10 yıllık süreler halinde uzatılabilecek.

Maliye Bakanlığının, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören düzenlemesi, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Orman Kanunu ve Ağaçlandırma Yönetmeliği uyarınca Hazine taşınmazları, üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere, Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına tanzim ettirilen uygulama projesine istinaden 10 yıl süreyle kiraya verilebilecek. Kira süresi, bu süre içinde yapılacak kontrollerde, arazinin projesine uygun şekilde ağaçlandırıldığının saptandığı takdirde, ağacın kesim yaşı dikkate alınarak yeni bedel ve koşullar üzerinden en fazla 10 yıllık süreler halinde uzatılabilecek.

-ECRİMİSİLİN DÖRTTE 1'İ İÇİN 3 YIL SÜRE-
Ecrimisilin tespit ve takdirinde de idarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın idarenin bu taşınmazdan, işgalden önceki haliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınıyor.

Yapılan düzenlemeyle ecrimisilin tespitinde, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları ve ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulacak.

Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı talep etmesi halinde ecrimisil, en az yüzde 75'i peşin, kalan kısmı ise idarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla 3 yıl içinde taksitler halinde ödenebilecek. Söz konusu süre, 1 yıl olarak uygulanıyordu.

Tahmin edilen bedel tespitiyle ilgili düzenlemeye göre de tahmin edilen bedel, satış, trampa, arsa karşılığı veya kat karşılığı inşaatta, üzerinde bulunan ve mevcut durumu itibariyle kullanılması ekonomik olmayan binaların yıkım masrafını aşan asgari levazım bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan diğer binalar ile taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden az olmamak üzere tespit edilecek.

İmar planlarında kamu hizmet alanlarına ayrılmış taşınmazları, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında sonradan edinenlerin trampa talepleri de ihtiyaç bulunmayan Hazine taşınmazlarından aynı amaca ayrılmış olanlar hariç değerlendirilmeyecek.
AA

Konu ile ilgili basında yer alan diğer haberler

Ağaçlandırma yapana kiralık Hazine arazisi
Hazine taşınmazları,  üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere artık 10 yıl süreyle kiraya verilebilecek.
Resmi Gazete'de dün yayınlanın Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören düzenlemesine göre, kira süresi, bu zaman içinde yapılacak kontrollerde, arazinin projesine uygun şekilde ağaçlandırıldığının saptandığı takdirde, ağacın kesim yaşı dikkate alınarak yeni bedel ve koşullar üzerinden en fazla 10 yıllık süreler halinde uzatılabilecek.
Tebernüş Kireçci