İdealist GYO 2019 yıl sonu revize değerleme raporu!

İdealist GYO 2019 yıl sonu revize değerleme raporu!

İdealist GYO portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2019 Yılı Yıl Sonu Revize Değerleme Raporu Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırıldı.


İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı revize değerleme raporu hakkında açıklama yaptı. 

İdealist GYO portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2019 Yılı Yıl Sonu Revize Değerleme Raporu Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırıldı.

İdealist GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34/g maddesi uyarınca,  şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2019 Yılı Yıl Sonu Revize Değerleme Raporu Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne  yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporu açıklamamız ekinde ve şirketimiz web sitesinde ( www.idealistgyo.com)  bulunmaktadır.        
Kamuoyuna saygıyla duyurulur