İdealist GYO, Yeditepe Bağımsız Denetim ile anlaştı!

İdealist GYO, Yeditepe Bağımsız Denetim ile anlaştı! İdealist GYO, Yeditepe Bağımsız Denetim ile anlaştı!

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı için Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. ile anlaştı....İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi hakkında açıklama yaptı.

İdealist GYO 2019 yılı için Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. ile anlaştı.

İdealist GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.02.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almışlardır.

1. Şirketimiz  adına SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine  ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak ve TTK.  kapsamında şirket denetçisi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin  atanıp ilgili sözleşmenin imzalanmasına ve seçimin genel kurul toplantısında  onaya sunulmasına,

2. Gündemde  başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.