17 / 08 / 2022

İki Yıldız Gayrimenkul Limited Şirketi kuruldu!


İki Yıldız Gayrimenkul Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Daş tarafından kuruldu. İki Yıldız Gayrimenkul Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Daş tarafından kuruldu. 

İki Yıldız Gayrimenkul Limited Şirketi konusu:
AMAÇ VE KONUSU I GAYRİMENKUL VE İNŞAAT a. Her türlü inşaat ve gayrimenkul projeleri geliştirmek ve uygulamak, gayrimenkul ve emlak sektöründe faaliyet ve yatırımlar gerçekleştirmek, koordine etmek ve yönetmek, gayrimenkul almak ve satmak, kiralamak ve kiraya vermek, b. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar satın almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, kendi arsa ve arazilerini kat karşılığı yapılmak üzere vermek, c. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden yapımı veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, e. Her türlü gayrimenkul projelerinin inşaatı, genişletilmesi ve işletilmesi için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi satın almak, satmak ve üretmek, f. Yukarıda sayılan işler ile ilgili bütün mali ve ticari işlem ve işleri yürütmek ve yeni şirketler kurmak ve mevcut şirketlere iştirak etmek ve ihalelere katılmak ve teklif sunmak, g. Her türlü fizibilite, projelendirme, inşaat, yıkıntı, bakım, onarım ve montaj işlerini ve mühendislik kontrolörlük, danışmanlık ve projelendirme işlerini ve ilgili bütün ticari işleri yürütmek, gerçekleştirmek, II EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak III OTOMOTİV VE GALERİ a. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. b. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. c. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. e. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek oto kiralamak ve kiraya vermek Şirket, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. 1. Maksat ve mevzuuyla ilgili mal ve malzemeleri veya imalatlarını pazarlamak için mağaza ve dükkanlar açmak, açılmışlara ortak olmak, katılmak, her türlü alım satım ve taahhüt işlerini yapmak, sergi ve fuarlara katılmak, 2. Maksat ve mevzuuyla ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak, 3. Konusu ile ilgili olarak üretim veya pazarlamasını yaptığı her türlü ürünü doğrudan veya aracılar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, 4. Konusu ile ilgili olarak üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerini yürüttüğü ürünleri internet üzerinden veya doğrudan veya kapıdan satış organizasyonlarını yapmak, söz konusu bu ürünler ile yenilikçi ve yaratıcı ürünleri tasarlamak, üretmek ve pazarlama faaliyetlerini yapmak, 5. Şirket konularının faaliyetleri için gerekli olan her türlü motorlu kara, deniz ve hava taşıtının alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesini yapmak, 6. Şirket yerli ve yabancı finans kuruluşlarından kısa ve uzun vadeli krediler temin edebilir. Krediler karşılığında gerekli görülen her türlü garantileri verebilir. Şirket finansal kiralama dahil çeşitli yollarla gerekli araç ve gereç ve ekipmanları iktisap edebilir. 7. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşların açtıkları ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir, teminat yatırabilir, gerektiğinde yatırdığı teminatları çekebilir, 8. Şirket faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü gayrimenkullerin alımı, satımı, kiralanması işlemlerini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.