İmar Kanunu'nda değişiklik teklifine yeni 5 madde eklendi!

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifine yeni 5 madde eklendi! İmar Kanunu'nda değişiklik teklifine yeni 5 madde eklendi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurulun'da İmar Kanunu'nda da değişiklikler içeren teklife 5 yeni madde ihdas edildi…TBMM Genel Kurulunda görüşülen İmar Kanunu'nda değişiklikleri içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yeni maddeler eklendi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; TBMM'de, İmar Kanunu'nda da değişiklikleri kapsayan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 5 yeni madde dahil edildi.

Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar , değerli konut vergisine tabi tutulmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulaması sonlandırılacak, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf tutulacak.

Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon TL arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon TL arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon TL'den fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme uygulanacak.

Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyeti 2020'nin başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak.

Değerli konut vergisine ilişkin hükümleri içeren Emlak Vergisi Kanunu'nun 43. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Ortaya çıkan diğer bir maddeye göre de kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınmış ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmemiş yapılar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yıkılacak.

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin birinci bölümü kabul edildi!