İnşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 2 büyüdü!

İnşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 2 büyüdü! İnşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 2 büyüdü!

İnşaat sektörü, 2015 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,0 büyüdü.Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Demeği (İMSAD) Eylül 2015 'Aylık Sektör Raporu'nu açıkladı.İnşaat sektörü, 2015 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,0 büyüdü.Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Demeği (İMSAD) Eylül 2015 'Aylık Sektör Raporu'nu açıkladı.Buna göre; inşaat sektörü 2015 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,0 büyüme gösterdi. 2014 yılı son çeyreği ve 2015 yılının ilk çeyrek döneminde küçülen inşaat sektörü böylece yeniden büyüme gösterdi.  2015 yılının ikinci çeyrek dönemindeki büyümede yeni inşaat başlangıçları ve mevsimsellik etkili oldu. İkinci çeyrekteki büyümeye rağmen 2015 yılının ilk yansında ise inşaat faaliyetleri yüzde 03 oranında küçüldü. Buna bağlı olarak bu yılın ilk yarısındaki inşaat faaliyetlerinin performansı geçen yılın ilk yansının allında kaldı.  Cteel sektör inşaat harcamalan 2015 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü. 2015 yılı ilk çeyreğinde yüzde 0,7 küçülen özel sektör inşaat harcamalan yeniden büyüdü. Özel sektör inşaat harcamalarında büyüme yeni inşaat başlangıçlarından ve mevcut işlerin mevsimsellik ile toparlanmasından kaynaklandı. Rapora göre, kamu inşaat harcamalarında ise küçülme yavaşlamakla birlikte sürdü. 2014 yılındaki yüzde 11,2 ve 2015 yılının ilk çeyrek dönemindeki yüzde 8,3 küçülme ardından kamu inşaat harcamalan yılın ikinci çeyrek döneminde de yüzde 2,8 daraldı.  İnşaat sektöründe istihdam Haziran ayında 1,98 milyon kişi oldu. 2015 Haziran ayında inşaat sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı da yüzde 73 olarak gerçekleşti. İstihdam geçen yılki Haziran ayı istihdamının üzerinde oldu.  İnşaat sektörü güven endeksi Eylül ayında 4,9 puan daha geriledi. Böylece üçüncü çeyrekteki gerileme 11,5 puan oldu. İnşaat sektörü güven endeksi yılın ilk çeyrek dönemindeki artmış, ikinci çeyrekte ise durağanlaşmıştı. Üçüncü çeyrekte gerilemeye başlayan inşaat sektörü güven endeksi Eylül ayında 4,9 puan ile yılın en yüksek gerilemesini gösterdi. Siyasi ve ekonomik belirsizlikler inşaat sektöründeki güveni de azaldı.  Mevcut inşaat işleri seviyesi mevsimsellik etkisi ile birlikte yılın ikinci çeyrek döneminde arttı. Ancak üçüncü çeyrekte mevcut işler seviyesinde gerileme başladı. Temmuz ayında 4,5 puan, Ağustos ayında ise 0,1 puan gerileme sonrası mevcut işlerin seviyesi Eylül ayında 3,7 puan daha indi. Bu gerileme ile birlikte mevcut inşaat işlerinin seviyesi 953 puana indi.  Mevcut işler seviyesi geçen yılın aynı ayına göre ise 13 geriye düştü. Erken seçime kadar mevcut inşaat işlerinde gerileme sürmesi beklendi. Yeni yılın başından bu yana alınan inşaat işlerinde yaşanan sınırlı ve kademeli toparlanma Mayıs ve Haziran aylarında hızlandı. Yeni inşaat işleri Temmuz ayında 2,7 puan, Ağustos ayında ise 33 puan geriledikten sonra Eylül ayında yeniden 03 puan arttı. Böylece yeni alınan inşaat işleri seviyesi 63,9 puan oldu. Eylül ayında yeni alınan inşaat işleri seviyesi geçen yılın aynı ayına göre ise 0,9 puan daha düşük gerçekleşti. Yılın ikinci yansında konut satışları artışı yavaşladı. Ağustos ayında konut saîışlan yüzde 6,5 artarak 112 bin 463 adet oldu. Satış artışındaki yavaşlamaya rağmen konut saüşlan halen oldukça yüksek seyretti. Ağustos ayı bu yılın mi çok konut satılan üçüncü ayı oldu. 


İstanbul Gazetesi