15 / 08 / 2022

İnşaat sektörü ilk 6 ayda yüzde 14 büyüdü! Sektörün büyüklüğü 28 milyar TL!

İnşaat sektörü ilk 6 ayda yüzde 14 büyüdü! Sektörün büyüklüğü 28 milyar TL!

İnşaat sektörü yılın ilk yarısında yüzde 14 büyüdü. İnşaat sektörü kriz  döneminde yüzde 4,5a kadar gerilemiş olan GSYHdaki payı ise ikinci çeyrekte yüzde 6ya yükseldi. Sektörün büyüklüğü cari fiyatlarla ilk yarıda 28,13 milyar lira oldu...İnşaat sektörü yılın ilk yarısında yüzde 13,9 büyürken, kriz döneminde yüzde 4,5a kadar gerilemiş olan GSYHdaki payı ise ikinci çeyrekte yüzde 6a yükseldi.

Türkiye Müteahhitler Birliğinin Ekim ayı İnşaat Sektörü Analizine göre, inşaat sektörü bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 14,7, ikinci çeyreğinde ise yüzde 13,2 büyüme kaydetti. Yılın ilk yarısı itibariyle gerçekleşen büyüme oranı yüzde 13,9 oldu.

Sektörün büyüklüğü cari fiyatlarla ilk çeyrekte 12,83 milyar, ikinci çeyrekte ise 15,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, yılın ilk yarısında cari fiyatlarla büyüklük 28,13 milyar lirayı buldu. Kriz döneminde yüzde 4,5 kadar gerileyen olan GSYHdaki payı ise ikinci çeyrekte yüzde 6ya yükseldi.

GSYH ve İnşaat Sektörü Gelişme Hızı 2011in 2. çeyreğinde özel sektör inşaat yatırımları yüzde 15,77, kamu inşaat yatırımları ise yüzde 6,54 oranında artarken, yılın ilk yarısı itibariyle kamu inşaat yatırımlarında yüzde 7,54, özel sektör inşaat yatırımlarında ise yüzde 16,51 oranında büyüme kaydedildi.

Müteahhitler birliğinin analizine göre, bu rakamlar sektördeki büyümenin lokomotifinin son 10 yıllık dönemde hep olduğu gibi yine özel sektör yatırımları olduğunu ortaya koyuyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 17,2 düşerken, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ise  yüzde 19,1 arttı.

2011 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın ilk altı ayına göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 17,2, bina sayısında yüzde 18,1, değerinde yüzde 7,8, daire sayısında yüzde 15,7 oranında düşüş oldu. Bu yılın ilk yarısında yapı ruhsatına göre yapıların yüzölçümü 48 milyon 873 bin 358 metrekare iken, bunun 28 milyon 244 bin 489 metrekaresi (yüzde 57,8) konut, 12 milyon 500 bin 794 metrekaresi (yüzde 25,6) konut dışı ve 8 milyon 128 bin 75 metrekaresi (yüzde 16,6) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

YAPI RUHSATI, OCAK-HAZİRAN AYLARI TOPLAMI

2011 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 19,1, bina sayısında yüzde 16,7, değerinde yüzde 33,7, daire sayısında yüzde 23,3 artış oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında yapı kullanma izin belgesine göre yapıların yüzölçümü 44 milyon 997 bin 812 metrekareyi bulurken, bunun 27 milyon 299 bin 867 metrekaresi (yüzde 60,7) konut, 11 milyon 734 bin 648 metrekaresi (yüzde 26,1) konut dışı ve 5 milyon 963 bin 297 metrekaresi (yüzde 13,2) ise ortak kullanım alanı oldu.

Müteahhitler Birliğinin analizine göre, kısa ve orta vadeli adımları atarken hızlı davranan ancak mevcut çalkantılı konjonktürün etkisiyle geleceği görmekte zorlanan sektörde, uzun vadeli girişimler konusunda ihtiyatlı bir yaklaşımın egemen durumda.

2011in ikinci çeyreğinde konut satışlarında bir önceki döneme göre kaydedilen yüzde yüzde 17,8 oranında artışı, genelde bina yatırımlarında özelde ise konut sektöründe yeni üretimden çok satış odaklı stratejilere ağırlık verildiği şeklinde yorumlanabilir.

Yüzölçümü itibariyle yapı ruhsatlarında 2011in ikinci çeyreğinde gerçekleşen gerileme Nisanda yüzde 32ye kadar ulaştı. Buna karşın aynı dönemde yapı kullanma izinlerinde artış kaydedilirken, Haziranda gerçekleşen artış oranı yüzde 44ü aştı. Yapı ruhsatlarında ise Haziran 2011de önceki yılın Haziran ayına kıyasla yüzde 14,3 gerileme oldu.

TÜİKin 2011in 2. çeyreğine ilişkin diğer rakamları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla inşaat sektöründe istihdamın yüzde 4,6, çalışılan saatin yüzde 2,7, brüt ücret-maaşın ise yüzde 14,9 oranında arttığını gösteriyor. İnşaat sektörü istihdamında bir önceki döneme kıyasla kaydedilen artış ise Haziran 2011de yüzde 5,3 olurken, 2011in ilk yarısında ve halen inşaat sektöründe altyapı ve konut üreticisi olarak faaliyet gösteren firmaları kaygılandıran sorunlardan biri de genelde inşaat, özelde ise demir-çelik fiyatlarında gözlenen hızlı artış trendi oldu. 2010 yılının ikinci yarısından itibaren küresel ekonomideki toparlanma ve talepteki artış paralelinde inşaat demiri fiyatı yükselişe geçti.

BAKAN YILDIRIM: SEKTÖRÜN KISA VADEDE PERFORMANSINI KESTİRMEK GÜÇ

Gelecek dönemde de başta arz-talep dengesi ve girdi maliyetleri olmak üzere, fiyatları oluşturan etkenlerde meydana gelebilecek değişimlere bağlı olarak çelik ve inşaat demiri fiyatlarının dalgalanmaya devam etmesi olasılığı bulunduğu belirtilen analizde, 2001 sonrasında inşaat sektörünün bir numaralı gelişme dinamiğini özel sektör yatırımlarının oluşturduğu, bu yatırımların krizlere son derecede duyarlı olduğu ve halen bir kriz sürecinden geçildiği dikkate alındığında, inşaat sektörünün kısa vadedeki performansını kestirmenin güçleştiği açık olduğu vurgulandı. Sözkonusu performansın küresel ekonomideki gelişmelerle ve Türkiye ekonomisinin gidişatı ile yakından ilişkili olacağı belirtilen analizde şunlar kaydedildi:

"Hükümetin gündemindeki yatırımlar ile büyük ölçekli projeler ilk bakışta inşaat sektöründe ciddi bir canlılığın oluşabileceği izlenimini vermektedir. Diğer taraftan kriz dönemlerinde kamunun yatırım harcamalarının da önemli ölçüde daralabildiği gözden kaçırılmamalıdır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırımın 12 Eylülde yaptığı açıklamada, küresel kriz nedeniyle Türkiyedeki projelerin finansmanında çeşitli sıkıntıların ortaya çıkması riskinin bulunduğunu, bu nedenle yatırımların zamana yayılarak yapılması gerektiğini belirtmiş olması bu olasılığı güçlendirmektedir. 2009 krizinde diğer pek çok ülkede olduğu gibi hükümetimizin de kamu altyapı yatırımlarına önem vermiş olması hem inşaat sektöründeki daralmanın hafiflemesi hem de işsizlikteki tırmanışın frenlenmesi açısından son derecede etkili bir strateji olmuştur. İçinde bulunduğumuz aşamada kamu yatırımlarındaki en önemli sorun Avrupa ve ABD merkezli yurtdışı finans kuruluşlarının mevcut durumu sebebi ile finansman temininde karşılaşılan zorluklar olarak gözlenmektedir."

Türkiye Müteahhitler Birliğinin sektör analizine göre, kamunun sabit sermaye yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi sektördeki gelişmenin sürdürülmesi açısından kritik önem taşıyor.

AA