İnşaat sektöründeki işgücü maliyeti yüzde 12,9 arttı!

İnşaat sektöründeki işgücü maliyeti yüzde 12,9 arttı!2011 yılı ikinci döneminde (Nisan, Mayıs,  Haziran), bir önceki yılın aynı dönemine göre, saatlik işgücü maliyeti endeksi  yüzde 9,6, saatlik kazanç endeksi yüzde 9,5 arttı


                Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) Avrupa Birliği uyum çalışmaları
 kapsamında, üçer aylık dönemler itibariyle yayımladığı 2008 temel yıllı 'İşgücü
 Maliyeti Endeksi' 2011 yılı 2. dönem sonuçları yayımlandı.

                Buna göre, kazanç ve kazanç dışı işgücü maliyeti kalemlerinin tümündeki
 saatlik değişimi gösteren 2008 temel yılı saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2011
 yılı 2. döneminde kapsanan tüm sektörlerde, bir önceki yılın aynı dönemine göre
 yüzde 9,6 arttı. Sektörel ayrımda incelendiğinde endeks değerlerindeki yıllık
 artış oranlarının, sanayi sektöründe yüzde 8,7, inşaat sektöründe yüzde 12,9 ve
 hizmet sektöründe yüzde 10,3 olduğu görüldü.

                Saatlik işgücü maliyeti endeksinde 2011 yılı 2. döneminde bir önceki
 yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 14,6 ile J (bilgi ve iletişim)
 sektöründe gerçekleşti.

                SAATLİK KAZANç ENDEKSİNDE YÜZDE 9,5 ARTIşž

                Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik
 değişimin göstergesi olan saatlik kazanç endeksi 2011 yılı 2. döneminde, kapsanan
 tüm sektörlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttı. Sektörel
 ayrıma bakıldığında, endeks değerlerindeki yıllık artış oranlarının sanayi
 sektöründe yüzde 8,9, inşaat sektöründe yüzde 13,1 ve hizmet sektöründe ise yüzde
 9,7 olarak gerçekleştiği gözlendi.

                Saatlik kazanç endeksinde 2011 yılı 2. döneminde bir önceki yılın aynı
 dönemine göre en yüksek artış yüzde 13,5 ile G (toptan ve perakende ticaret,
 motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı) sektöründe oldu.

                İşverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı
 ödemelerindeki saat başı değişimin göstergesi olan saatlik kazanç dışı işgücü
 maliyeti endeksi ise 2011 yılı 2. döneminde kapsanan tüm sektörlerde, bir önceki
 yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Endeks değerleri sektörel ayrımda
 incelendiğinde, sanayi sektöründe yüzde 8,1, inşaat sektöründe yüzde 12,1 ve
 hizmet sektöründe yüzde 13,2 oranlarında yıllık artış gözlendi.

                Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde, 2011 yılı 2. döneminde
 bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 31,9 ile J (bilgi ve
 iletişim) sektöründe oldu.
AA