15 / 08 / 2022

Integrus Entegre Sağlık Hizmetleri Ve Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu!


Integrus Entegre Sağlık Hizmetleri Ve Teknoloji Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Bülent Özgür ve Baha Kılıç ortaklığında kuruldu.Integrus Entegre Sağlık Hizmetleri Ve Teknoloji Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Bülent Özgür ve Baha Kılıç ortaklığında kuruldu.

Integrus Entegre Sağlık Hizmetleri Ve Teknoloji Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. I. Şirketin başlıca faaliyet konuları aşağıdaki gibidir: a. Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç) b. Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri c. Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil) d. Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kurs faaliyetleri e. Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı f. Tansiyon aletleri, tansiyonmetreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları (kan depolama için özel cam şişeler hariç) imalatı g. Profesyonel tıbbi makineler, hassas ve optik aletler ve profesyonel elektronik ekipmanların kurulum hizmetleri h. Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti i. Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri) j. Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması k. Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörlerin bakım, onarım ve kurulumu ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil) l. Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) m. Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç) n. Tıbbi laboratuvarların hizmetleri (adli tıp ve diş laboratuvarlarının faaliyetleri hariç) (hastane dışı) o. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) p. Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) q. Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri r. Hastane açmak, tıbbi laboratuvar hizmetleri vermek, işletmek. s. Her türlü teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. II. Şirket, amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: a. Faaliyet konusu ile ilgili kamu ihalelerine ve özel ihalelere katılmak ve ihalelerde teklifte bulunmak, sözleşmeler imzalamak ve taahhüt altına girmek. b. Faaliyet konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermek. c. İthalat ve ihracat dahil her türlü dış ticaret işlemleri yapmak, komisyonculuk yapmak. d. Faaliyet konusu ile ilgili her türlü arama, çıkarma, üretim ve işletme ruhsatları ve ön işletme üretme ruhsatları başvurularında bulunmak ve bunlara sahip olmak. e. Şirketin çıkartmış olduğu veya satın aldığı maden cevheri ve minerali, metal ve metal cevheri işletmek üzere tesisler, fabrikalar, sınai atölyeler kurmak, makine ve teçhizatı ithal, imal ve ihraç etmek. f. Sahip olunan ruhsatları bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak devretmek, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, ruhsat haklarını üçüncü kişiler lehine de olsa ipotek etmek, rehin vermek, garanti sözleşmelerinin konusu yapmak, verilen ipotekleri kaldırmak. g. Gerekli makineleri, yedek parçaları, teçhizatı ve materyalleri ithal etme, kiralama ve finansal kiralama yoluyla tedarik etmek. h. Taşınır malları ve taşınmazları tedarik etmek, bunlardan yararlanmak, kiraya vermek, kiralamak, satın almak ve gerekliyse satmak ve başkasına ait taşınır mallar ve taşınmazlar üzerinde ayni haklar tedarik etmek, bu mallar üzerinde ipotekten çıkarmak, üçüncü kişiler lehine ipotekler verebilmek, taşınır mal ve eşyalar üzerinde her türlü hakkı edinmek. i. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü fabrika, imalathane, atölye, idare ve hizmet binaları, depolama tesisleri, showroom, satış mahalleri, bakım ve hizmet dükkanları ve bunlara benzer tesisler kurmak; bunları bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa etmek, bunları satmak; kiraya vermek ve kiralamak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. j. Türkiye piyasalarından ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve her türlü garanti fonu, teminat mektubu temin etmek, almak, bunlara aracılık etmek ve bu amaçla taşınırları rehnetmek ve gayrimenkulleri ve işletmeleri ipotek etmek. k. Faaliyet konusu ile ilgili imalat, fason imalat, iç ve dış mümessillik, bayilik, distribütörlük, mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, franchise, acentelik, tellallık, komisyonculuk işleri yapmak ve bu konularda üçüncü kişileri yetkilendirmek, üçüncü kişilere bunları yaptırmak. l. Şirketin faaliyet konusuyla ilgili marka, model, logo, işletmeye özel işlemler üzerinde know-how, ticari sır, patent ve sınai mülkiyet hakları gibi her türlü gayrimaddi hakları iktisap etmek, adına tescil ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.