Integrus İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Integrus İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Integrus İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ömer Cenk Dumlu tarafından 10 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de Beşiktaş, Levazım Mahallesi, Karaca Sokak Birkent Sitesi'nde kuruldu.


Integrus İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ömer Cenk Dumlu tarafından 10 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de Beşiktaş, Levazım Mahallesi, Karaca Sokak Birkent Sitesi'nde kuruldu. 


Integrus İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi iş konusu; - Her türlü bilgisayar ve mobil yazılımlarını yapmak, geliştirmek, sunum, animasyon, simülasyon, mühendislik projeleri gibi çoklu ortam ürünlerini hazırlamak, alım satımını, pazarlamasını ve kiralamasını yapmak. - Her türlü yazılım ürünlerinin ithalatını, ihracatını, alım ve satımını yapmak, ihalelerine girmek, almak ve geliştirmek. - Araştırma-geliştirme faaliyetlerini yapmak. Ar-Ge ürünlerini pazarlamak Türkiyede ürün veya sistem geliştirmek, bunlarla ilgili bakım, onarım ve teknik destek faaliyetlerini yürütmek. - Yazılım ürünleri ve/veya yazılım içeren sistemler geliştiren kullanan ve/veya satın alan kuruluşlara yazılım, süreç, iyileştirme, yöntem, teknoloji, yönetim, satın alma, kalite kontrol başta olmak üzere her türlü konuda danışmanlık, eğitim hizmeti vermek ve bu amaçla kurslar, seminerler, konferanslar, tanıtım ve karşılıklı tartışma programları düzenlemek, her türlü araştırma faaliyetlerini yürütmek, çözümlemek, sunmak, ihtiyaçları doğrultusunda her türlü ürün geliştirmek. - Her türlü ve her marka bilgisayar, ağ donanımları, tüketim malzemeleri ve yedek parçalarının alım satımını, pazarlanmasını, ithal ve ihracını yapmak ve bu amaçla işyeri açmak. - Elektrik ve elektronik konularıyla ilgili her türlü malzeme, cihaz, aksam, yedek parça ve sarf malzemeleri ile ham maddelerin toptan veya perakende olarak yurt içinde ve yurt dışında pazarlama, alış, satış, dağıtımını yapmak, ithalatını, ihracatını, alım ve satımını yapmak. Bunlarla ilgili bakım, onarım ve teknik destek faaliyetlerini yürütmek. Bu konuda işyeri açmak, ihalelere girmek, müteahhitlik hizmetleri vermek. -  Konusuyla ilgili her türlü yazılım ve donanım için proje, uygulama, mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmeti yapmak. - Şirketin ele aldığı konularla ilgili olarak internet üzerinden mal ve hizmet, alım ve satımını yapmak, alım ve satıma aracılık hizmetleri, e-ticaret hizmeti vermek, başkalarını aracı olarak kullanmak, bu işler için internet siteleri kurmak. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi, özel yazılım ve bilişim teknolojileri ihalelerine girmek, almak ve gerçekleştirmek. - Faaliyet konularıyla ilgili olarak, bayilik, acentalık, distribütörlük ve temsilcilik haklarını almak, servis teşkilatını kurmak, kurdurtmak ve pazarlama işlemlerini yapmak. Şirket konusu ile ilgili olmak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar, imalathaneler, satış noktaları, temsilcilikler, irtibat büroları ve şubeler açmak. - Ar-Ge Merkezi, Teknokent başvuruları danışmanlığı, ITEA projeleri danışmanlığı, Teknokent projeleri danışmanlığı, Telekom Projeleri danışmanlığı (VAS sistemleri, Etkileşimli sesli yanıt sistemi, çağrı merkezleri, santraller altyapı danışmanlığı), otomasyon projeleri danışmanlığı (bina ve ev otomasyonu,yangın uyarı sistemleri, bilgilendirme ekranları otomasyonu, görüntüleme sistemleri), Bilgi Teknolojileri danışmanlığı (Güvenlik sistemleri, sunucu odaları, enerji sistemleri, kablolu-kablosuz teknolojiler, alternatif teknolojiler) yapmak. - Şirketin amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü, patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, ihtira beratı, ruhsat, ustalık hakkı, know-how kullanımı hakları, ticaret unvanları ve diğer sınai mülkiyet hakları, bröveleri elde etmek, kiralamak, devretmek, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, üzerilerinde her türlü tasarrufta bulunmak. Şirket konuları ile ilgili olarak danışmanlık yapmak. - Yurt içinde ve yurt dışında finans, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans danışmanlığı yapmak, yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. - Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak organizasyon, kongre, toplantı, seminer, sempozyum, eğitsel ve bilimsel toplantı ve kurslar düzenlemek, sertifika vermek. Araştırma, geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, yaptırmak, aracılık etmek ve başkalarını aracı olarak kullanmak, eleman yetiştirip kiralamak. - Şirketin ele aldığı konularla ilgili kurulmuş ya da kurulacak olan yurt içinde ve yurt dışındaki yerli ve yabancı sermaye şirketlerine ortak olmak, bu gibi ticari, sanayi işletmeleri devralmak, gerçek ve tüzel kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık ve konsorsiyumlar kurmak, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere, ayni ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınai işletmelere katılmak. - İç ve dış piyasadan konusuyla ilgili olarak yatırımlar yapmak ve bu amaçla kısa, orta ve uzun vadeli krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredileri almak, hibeler temin etmek, aracılık yapmamak kaydı ile kullanmak. 


Integrus İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi adres: Beşiktaş, Levazım Mahallesi, Karaca Sokak Birkent Sitesi R Blok 4E/4