İntema İnşaat sermayesini 19 milyon 440 bin TL'ye çıkarıyor!

İntema İnşaat sermayesini 19 milyon 440 bin TL'ye çıkarıyor! İntema İnşaat sermayesini 19 milyon 440 bin TL'ye çıkarıyor!

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama'nın çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 300 oranında arttırılarak 19 milyon 440 bin TL'ye çıkarılıyor... İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımı SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

İntema İnşaat'ın 49 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4 milyon 860 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 300 oranında arttırılarak 19 milyon 440 bin TL'ye çıkarılmasını onayladı.

İnteme İnşaat KAP açıklaması:

Şirketimizin, 49.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.860.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere yüzde 300 oranında 14.580.000 Türk Lirası artırılarak, 19.440.000 (ondokuzmilyondörtyüzkırkbin) Türk Lirası'na çıkarılması ve yeni pay alma haklarının 3 TL (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 3 Türk Lirası değer üzerinden) üzerinden kullandırılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.   

Dosya için tıklayın