İşizlik anketine göre inşaat alanında işşizlik oranı 12,3!

İşizlik anketine göre inşaat alanında işşizlik oranı 12,3!

 Türkiyede geçen yıl işsizlik oranın en yüksek olduğu alan yüzde 21 ile bilgisayar olarak belirlendi...           İmalat ve işleme yüzde 20,2 ile ikinci, sanat da yüzde 16,5 ile üçüncü
 sırada yer aldı.
         Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010
 yılı sonuçlarına göre, eğitim durumu ve mezun olunan alana bakıldığında,
 bilgisayar mezunları yüzde 21le işsizliğin en yüksek yaşandığı alan oldu.
         2010 yılı itibariyle gazetecilik ve enformasyon mezunlarının yüzde
 14,5i, iş ve yönetim mezunlarının yüzde 15,1i, yaşam bilimleri mezunlarının
 yüzde 14,7si, sosyal ve kişisel hizmetler mezunlarının da yüzde 16sı işsiz.
         İşsizlik oranının en düşük olduğu alanların başında, yüzde 1,7 ile
 güvenlik hizmetleri geldi. Güvenlik hizmetlerini yüzde 1,8 ile hukuk, yüzde 2,5
 ile sağlık, yüzde 4,7 ile veterinerlik alanı mezunları izledi.
         Beşeri bilimler mezunlarının yüzde 7,4ü, matematik ve istatistik
 mezunlarının yüzde 8,9u, ulaştırma ve çevre koruma mezunlarının da yüzde 10,5i
 halen işsiz.
         -EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İŞSİZLİK-
         Türkiyedeki işsizlerin yüzde 15,9unu genel lise mezunları oluşturdu.
 Genel lise mezunlarını yüzde 14,9 ile ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek,
 yüzde 13,2 ile meslek lisesi mezunları izledi. Okuma yazma bilen fakat bir okul
 bitirmeyenlerin yüzde 12,5i, ilkokul mezunlarının yüzde 10u ve okuma yazma
 bilmeyenlerin de yüzde 6sı çalışmıyor.
         En son mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu, 2009
 ve 2010 yılları itibariyle şöyle:
         İŞSİZLİK ORANI (yüzde)          İSTİHDAM ORANI (yüzde)
         ----------------------------      --------------------------
         2009          2010               2009           2010
         ------------    ----------        ---------       --------
         YÜKSEKOKUL VEYA FAKÜLTE         12,1           11,0              68,5
       70,1
         Öğretmen Eğit. ve Eğit.Blm.      9,4            8,1              65,3
       66,4
         Sanat                           22,0           16,5              58,7
       64,0
         Beşeri Bilimler                 10,7            7,4              69,6
       72,5
         Sosyal Blm. ve Davranış Blm.    11,8           10,0              66,9
       69,5
         Gazetecilik ve Enformasyon      20,3           14,5              60,6
       69,3
         İş ve Yönetim                   16,1           15,1              66,8
       67,9
         Hukuk                            3,5            1,8              74,9
       76,7
         Yaşam Bilimleri                 12,6           14,7              68,2
       67,7
         Fizik Bilimleri                 14,0           12,6              63,2
       66,4
         Matematik ve İstatistik         11,7            8,9              68,1
       68,5
         Bilgisayar                      17,0           21,0              71,6
       63,6
         Mühendislik ve İşleri           11,9           10,5              74,3
       77,6
         İmalat ve İşleme                19,6           20,2              62,7
       62,7
         Mimarlık ve İnşaat              11,9           12,3              70,2
       69,2
         Tarım ve Orm. ve Balıkçılık     15,7           12,2              64,9
       66,7
         Veterinerlik                     6,0            4,7              86,5
       86,8
         Sağlık                           2,9            2,5              83,2
       84,3
         Sosyal ve Kişisel Hizmetler     15,2           16,0              63,6
       62,2
         Ulaştırma Hiz. ve Çevre Koruma  20,6           10,5              67,7
       72,5
         Güvenlik Hizmetleri              1,2            1,7              74,0
       81,2

AA