İskan izni alınmayınca kat mülkiyetine geçilmiyor!

İskan izni alınmayınca kat mülkiyetine geçilmiyor!Tamer Heper, Posta Gazetesi'ndeki köşesinde  '  Aklınız karışmasın ' başlıklı yazıyı kaleme aldı.   Heper, bugünkü yazısında iskan izni alınmadan kat mülkiyetine geçilmiyeceğine ve projeye aykırı bir durumda neler yapılması gerektiğini belirtiyor...


Soru: Bir binada daire sahibiyim ancak daireler kat irtifak tapusu ile kullanılıyor. Binanın kat' mülkiyet tapusu yok. Öyle zannediyorum ki bina içinde dairelerin odalarının yerleri değişmiş. Bu nedenle iskan alınamıyor. Müteahhit yeni inşaatlar yapıyor, bu işi tamamlaması gereken kişi müteahhit değil mi   D.H.

Cevap: şžimdi aklınızı kanştırmayayım ama acaba durum sizin sandığınız gibi mi acaba şžöyle: İskan alınması sırasında daire içindeki odalann durumu sonucu etkilemez. Dolayısı ile olayda projeye aykırı daha önemli bir husus var gibi geliyor bana. Bunun için de iskan izni alamıyorsunuz, iskan izni alamayınca da kat mülkiyetine geçemiyorsunuz. Bu durumdan elbette birinci derecede sorumlu müteahhit. Müteahhidin görevi inşaatı bitirmek. Bir inşaatın bitmesi hukuken iskan izninin alınması ile olur. İskan izni alınmayan bir inşaat bitmemiş demektir. Durumunuzu bir bilene, örneğin bir mühendise incelettirin. Tasdikli projenizi temin edin ve tasdikli projeniz ile inşaattaki halihazır durumu karşılaştırsın. Sonuca göre karar verin.  Sözleşmenizde müteahhit hakkında müeyyide varsa bu uygulanır veya tazminat davası açılabilir ama önce tespit edin. Bazı hallerde inşaat projeye uygundur ama kat irtifakı sahiplerinin ihmali sonucu kat mülkiyetine geçilmemiş olabilir. Tespit bu durumu aydınlatacaktır.
Posta/Tamer Heper