İstanbul Bayrampaşa'da 1 milyon 695 bin 650 bin TL'ye satılık arsa!

İstanbul Bayrampaşa'da 1 milyon 695 bin 650 bin TL'ye satılık arsa!

İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi'nde yer alan 308,30 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan arsa İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından 4 Kasım 2014 günü saat 09:00 ile 09:10 arası ihale ediliyor.İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi'nde yer alan 308,30 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan arsa İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından  1 milyon 695 bin 650 bin TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


Satışa konu taşınmaz Bayrampaşa Sağmalcılar Mahallesi, 15048 parselde kayıtlıdır. Taşınmaz arsa durumundadır. Parselin Ergenekon sokağa cephesi yaklaşık 11,45 metre, Şehit Kamil Balkan caddesine cephesi yaklaşık 32,85 metre kadardır. 


İhale İlanı


T.C İstanbul 10. İcra Dairesi Taşınmazın Açık Arttırma İlanı


TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl Bayrampaşa İlçesi Sağmalcılar Mahallesi Metris Mevkii,15048 parsel sayılı 308,30 metrekare miktarlı arsanın tamamı


Kıymeti: 1.695.650.00 TL

1.Satış Günü: 04/11/2014 günü saat 09:00 ile 09:10 arası

2.Satış Günü: 04/12/2014 günü saat 09:00 ile 09:10 arasıSatış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı

takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.

İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiğitakdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin  2012/103 Tlmt. sayılı dosy numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 29/08/2014