İstanbul ofis pazarı 2017 yılını hareketli geçirdi!

İstanbul ofis pazarı 2017 yılını hareketli geçirdi! İstanbul ofis pazarı 2017 yılını hareketli geçirdi!

İstanbul Ofis Pazarı Genel Bakış 2017 4. Çeyrek raporuna göre, İstanbul ofis pazarı 2017 yılını hareketli geçirdi.


Propin tarafından hazırlanan İstanbul Ofis Pazarı Genel Bakış 2017 4. Çeyrek raporu yayınlandı. Rapora göre İstanbul ofis pazarı 2017 yılını hareketli geçirdi.

 

Rapora göre, İstanbul’daki ofis alanlarında gerçekleşen kiralama ve kurumsal satın alma işlem hacmi toplamının 359 bin metrekare olarak tespit edildi. 


Propin Raporu:
Propin hazırladığı raporda, İstanbul Ofis Pazarı’nda 2017 dördüncü çeyreğin ofis kiralamalarındaki ticari koşulların, ofis kullanıcısının daha da avantajına döndüğü bir dönem olduğunu açıkladı. Bu avantajlı ticari koşullara, ofis stokundaki devam eden artış, ekonomik koşulların yarattığı olumsuzluk ve döviz kurundaki dalgalanmaların sebep olduğunun detayını verdi. 


Raporda ayrıca, İstanbul’daki ofis alanlarında gerçekleşen kiralama ve kurumsal satın alma işlem hacmi toplamının 359 bin metrekare olarak tespit edildiğinin bilgisi verildi. 2015 yılında düşüşe geçen işlem hacminin 2016 yılında daha da düşmüş olduğu hatırlatıldı. 2017 yılında işlem hacminin, bir önceki seneye göre yüzde 72 artışla kapanmasının arkasında ağırlıkla iyileşen ticari koşullar yatmakta olduğu ifade edildi. 2015 ve 2016 yıllarına kıyasla 2017 yılının daha hareketli geçtiği söylendi. Buna rağmen, MİA’daki A sınıfı ofis binalarındaki boşluk yüzde 31,4 oranına ulaşarak 2017 yılında son on yıldaki en yüksek seviyesinde kaydedildiğinin altı çizildi.


2017 yılında İstanbul Ofis Pazarı’nda işlemler, ağırlıklı olarak büyük ölçekli ofis alanlarında gerçekleşti. Pazar’da kurumsal satın alma işlemleri toplamı, kiralama işlemlerinin gerisinde kaldı. 


Propin raporunda, gerçekleşen işlemler arasında büyük ölçekli ofis kullanıcılarının ve yatırımcılarının yaptığı işlemlerin, ağırlıklı olmasının dikkat çektiğini bildirdi. Raporda ayrıca, 10 bin metrekare üzerindeki ofis alanlarında gerçekleşen işlem hacminin, toplam kapanan işlem hacminin yüzde 29’unu oluşturduğunu iletti. Ofis büyüklüğü 5.001-10.000 metrekare arasında olan işlemlerin oranının ise yüzde 16 olduğunun bilgisini verdi. Büyük ölçekli ofis alanlarının daha cesaretli kiralanmasında; yapılan kira indirimleri, ödemelerin dövizden Türk Lirası’na çevrilmesi ve uzun kirasız dönem verilmesi gibi avantajların rol aldığı söyledi.

 
Raporda, 2017 yılı boyunca MİA’da gerçekleşen ofis kiralama ve satın alma işlemlerinin hacminin, 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 24 gibi bir farkla arttığının gözlendiği iletildi. MİA’da kapanan işlem büyüklüğünün 114 bin metrekare olarak belirlendiği söylendi. PROPIN’in mal sahibi temsilcisi olduğu Ferko Signature’da, Yemek Sepeti’nin 9 bin 300 metrekarelik ofis bloku kiralamasının, Levent’te gerçekleşen en büyük hacimli işlem olduğu belirtildi. Ayrıca, ofis kullanıcı ve yatırımcılarının, 2017 yılında Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’ne olan ilgisinin arttığı bilgisi verildi. Kullanıcıların talebini karşılayan mimari özelliklerle birlikte avantajlı kiralama koşullarının da etkisiyle, Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’nde yaklaşık 91 bin metrekare büyüklüğündeki ofis alanında, kiralama ve kurumsal satın alma işlemi gerçekleştiğinin altı çizildi. İş Yatırım Bosphorus Capital’in Batı Ataşehir’de yer alan, 24 bin 680 metrekare ofis alanlı Nidakule Ataşehir Batı Binası’nı satın almasının İstanbul Ofis Stoku’nda gerçekleşen en büyük hacimli satın alma işlemi olduğu vurgulandı.

 
Hazırlanan raporda, İstanbul’da ofis alanlarındaki satış işlemlerindeki toplamın, her zaman olduğu gibi kiralama işlemleri toplamının çok gerisinde kaldığı ifade edildi. 2017 yılında yaklaşık 60 bin metrekarelik kurumsal satın alma işleminin tespit edildiği belirtildi. Bu alanların yaklaşık yüzde 55 oranındaki kısmının, MİA Dışı-Asya’da ve yine Asya Yakası’ndaki Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’nde gerçekleştiği iletildi. Asya Yakası’ndaki bir diğer işlemin de Batı Ataşehir’de yer alan Ağaoğlu My Newwork’te PROPIN aracılığıyla gerçekleşen Schindler’in 3 bin 500 metrekarelik ofis satın alması olduğu söylendi.

 

 

Raporun tamamı için tıklayın