İstanbul'da 18 bin 233 hektarlık 2B arazisi var!

İstanbul'da 18 bin 233 hektarlık 2B arazisi var!Orman özelliğini yitirmiş araziler olarak tanımlanan 2B'lerin 2003'ten beri gündemde olan satışına ilişkin yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu


 

9 yıldır 2B'lerin satışına karşı mücadele eden TEMA, Meclis gündemindeki yasa tasarısını, doğal ormanların işgal ve yok edilmesini özendirici bir yaklaşım olarak niteliyor.   Ocak ayında Bakanlar Kurulu'nda 2B satışı imzaya açıldı ve hükümet, sahiplerini belirlediği toplam 410 bin hektar 2B arazisinin 300 bin hektarını satacağını açıkladı. Geriye kalan 110.000 hektar üzerinde de kamu binaları bulunuyor. İstanbul'da 18.233 hektarlık 2B arazisi var. Bu arazilerin 9 bin 251 hektarının satılarak yaklaşık 16 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.   'Orman bir ekosistemdir'   TEMA Vakfı, 2B'lerin satışına karşı çıkarken öncelikle orman yasasındaki tanımı eleştiriyor. İlgili yasada "Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır" ifadesinin yer aldığına dikkat çeken vakıf, ormanın asla yan yana gelmiş ağaç topluluğu olmadığını vurguladı. TEMA ormanı; ağacıyla, zemin bitkileriyle, mikro organizmalarıyla, mantarıyla, tüm hayvanları, su tutuşu ve toprak yapısıyla dünyaya hayat veren karasal bir ekosistem olarak tanımlıyor.   Vakıf, 2B konusunun çözülmesi için öncelikle ormanların 2B maddesine dayandırılarak orman dışına çıkarılmasının yasal dayanağının ortadan kaldırılmasını istiyor. Vakıf, süreli mülkiyet önerisi getiriyor. 2B orman alanlarında mevzuat yaratılarak bu yöntemin benimsenebileceğini belirten vakıf bu alanları satmaya devlet dahil hiçbir kurum ve kişinin yetkisi olmadığını vurguluyor.   Sezer iki kez iade etti   Sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sahsa ilişkin yasayı 2 kez iade etti. Yasa düzeyinde yapılan birçok girişimle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlan verdi. En son 2011 'de çok sayıda maddeye yönelik iptal istemleri reddedilirken, satışın önündeki engeller de kalktı. Cumhuriyet/Özlem Güvemli