İstanbul'da artık eylem zamanı

İstanbul'da artık eylem zamanı

Ülkemizin ana sorunları öncelikle terör, terörden sonra cari açık, ondan sonra da çarpık yapılaşmadır. Bu birbirine bağlı problemleri çözmek için elimizden gelen en üstün gayreti göstereceğiz.2003 yılı başından itibaren Türkiye'de konut yerleşim ve şehirleşme seferberliği başlattık. Türkiye'nin her yerinde toplam 280 bin konut yaptık. Bu konutların 150 binini teslim aşamasına getirdik.

Konutlarla beraber sosyal yaşam alanları da inşa ettik. Sosyal devlet olmanın gereği olarak alt gelir grubuna hitap eden konutlar üretmeye önem veriyoruz.

Dünya'da 1 milyar civarında insanın gecekondu gibi sağlıksız konutlarda yaşıyor. Bu rakamın öhümüzdeki yıllarda 2,5 milyara ulaşması tahmin ediliyor.

Türkiye'nin başta İstanbul olmak üzere bu konuda yapılacakları düşünmesi gerekiyor.

İstanbul için artık çok değişik projeler yapılmasının zamanıdır. İstanbul'da eylem zamanıdır. Çorlu, Gebze, Bandırma gibi merkezler ön plana çıkarılarak İstanbul'un merkez olmaktan çıkarılması şart.

İstanbul'un 50-60 kilometre değil, 400 kilometre metro ağına ihtiyacı var. Metroya herkesin sahip çıkması gerekir. Başka türlü araç trafiğini çözemeyiz.

İstanbul'da 1999 depreminde oluşan yıkım sonrası şu anda ayakta zor duran binaları mutlaka boşaltmamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bunu akademisyenlerin de desteklemesi gerek. İstanbul'da artık büyük, alışılmışın dışındaki projelerin zamanı ve İstanbul'da artık eylem zamanı.

TOKİ olarak Türkiye çapında yaptıkları toplam 12 milyar YTL yatırımın 4 milyar YTL'den fazlasını İstanbul'dan kazandık. İstanbul kendi kendisini döndüren bir şehir.

Küçükçekmece, Fatih Neslişah Mahallesi, Kadıköy Fikirtepe, Maltepe Başıbüyük, Bağcılar ve Derbent gibi projelerle kentsel dönüşüm çalışmaları üzerine yoğunlaştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen çalışmalarla İstanbul'da toplam 90 yerde şantiye kurmayı planlıyoruz.

Bize göre terörün arkasında gecekondulaşma da var. Ülkemizin ana sorunları öncelikle terör, terörden sonra cari açık, ondan sonra da çarpık yapılaşmadır. Bu birbirine bağlı problemleri çözmek için elimizden gelen en üstün gayreti göstereceğiz.

İstanbul'da gecekondulaşmayı bitirmek diğer illere göre daha güç. Bunun için üniversiteler, meslek odaları, bilim adamları ve sermaye gruplarının daha fazla destek vermesi gerektiyor.

3,5 milyon değil, 20-30 milyon turist ağırlayarak cari açık problemini çözecek olan da yine İstanbul'dur.