06 / 07 / 2022

İstatistiklere göre Türkiye'de 11 bin 859 sit alanı var!

İstatistiklere göre Türkiye'de 11 bin 859 sit alanı var!

Kültür ve ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı "Türkiye Geneli Tescilli Sit Alanları İstatistiklerine göre, 3 yıl önce toplam 11 bin 307 olan Türkiye'deki sit alanları 552 artarak 11 bin 859'a yükseldi..KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin "sit alanı" haritasını çıkardı. 


Bakanlık tarafından hazırlanan "Türkiye Geneli Tescilli Sit Alanları İstatistiklerine göre, 3 yıl önce toplam 11 bin 307 olan Türkiye'deki sit alanları 552 artarak 11 bin 859'a yükseldi. Bunların 10 bin 976'sını arkeolojik, 255'ini kentsel, 151'ini tarihi, 32'sini kentsel arkeolojik, 445'ini de diğer sit alanları oluşturdu. En çok sit alanına sahip iller sıralamasında Muğla 707 sit alanıyla zirveye çıktı. 


Muğla'yı Konya 666,  Ankara  581, Antalya 554 ve  İzmir  546 rakamıyla takip etti. En az sit alanına sahip il ise 2 arkeolojik sit alanıyla Hakkâri oldu. Son sıradaki Hakkâri'yi 8'er sit alanlarıyla Rize, Iğdır ve Bingöl izledi. istatistiklerde 3 yıl önce 176 olan İstanbul'un sit alanlarının ise azaldığı görüldü. 


Bakanlığın rakamlarına göre İstanbul'daki sit alanı sayısı 96. 


Arkeolojik sit alanları: Uzun yıllar önce yaşamış insanlar hakkında sosyal, ekonomik ve kültürel bilgilere ulaşılabilecek alanlar. 


Kentsel sit alanları: Bulunduğu bölgenin tarihi geçmişindeki mimari ve sanat tarihi açısından önemli bilgilerini barındıran, bölgede yaşamış insanların da kültürel yapılanması ve yaşam biçimine dair bilgilerinin tespit edildiği alanlar. 


Tarihi sit alanları: Geçmişten günümüze yansıyan tarihi, milli ve askeri gibi tarihsel süreçte önem taşıyan, korunması gereken dokuları içinde bulunduran yerleşim alanları. Habertürk