İzmir'de icradan 1 milyon 799 bin TL'ye satılık tavuk çiftliği!

İzmir'de icradan 1 milyon 799 bin TL'ye satılık tavuk çiftliği! İzmir'de icradan 1 milyon 799 bin TL'ye satılık tavuk çiftliği!

Menderes İcra Müdürlüğü, İzmir İli, Mendres İlçesi, Görece Köyü, Pirce Mevkii, 1746 parselde yer alan 5 bin 621 metrekare alanlı tavuk çiftliği ve müstahdem binası ve tavukhane binasını satışa sunuyorMenderes İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. MENDERES İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2008/193 Talimat

A- SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI:

TAPU KAYDI:  İzmir  İli, Menderes İlçesi, Görece Köyü, Pirce Mevkii, 1746 parsel, 19 cilt, 1865 sayfada kayıtlı, 5621,00 m2 yüzölçümlü, Tavuk çiftliği ve Müstahdem Binası ve Tavukhane Binası vasıflı taşınmaz.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz, İzmir-Menderes karayoluna cepheli olup, ilçe merkezine ve hava alanına yakın mesafededir. Elektrik, yol, su ve telefon gibi altyapı ve her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Keşif tarihine göre parsel üzerinde fabrika binası, depolar, kurutma ve fırınlama mahalleri, lojman, mutfak ve de ofis mevcuttur. -Tek katlı depo olarak kullanılan yapının üzeri çelik kontrüksiyon iskelet ve oluklu galvaniz saç ile kaplıdır.

Bu binanın satışa konu parsel üzerinde kalan alanı 262 m2.dir.

- Deponun arka kısmında basit tarzda yapılmış üzeri kısmen oluklu galvaniz saç, kısmen de kiremit ile; kapatılmış yapı soyunma odası ve yemekhane binası olarak kullanılmaktadır. Alanı 128 m2 dir.

- Yemekhanenin arkası arsanın büyük kısmını kapsayacak şekilde yapılmış yüksekliği 5 m olan üzeri çelik kontrüksiyon üzeri trapez oluklu galvaniz saç ile kaplı fabrika binası bulunmaktadır. Alanı 2741 m2 dir.

- Fabrika binasının önünde yığma tarzında yapılmış 2 katlı ofis binası bulunmaktadır. Üzeri kiremit kaplı ahşap çatı ile kapatılmıştır. Zeminde iki adet ofis, 1. katta 3 adet ofis, banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Tabanları ahşap kaplıdır. Toplam alanı 163,48 m2 dir.

- Binanın sağ bitişiğinde tek katlı basit tarzda yapılmış bir eklenti bulunmaktadır. Alanı 25 m2 dir.

- Fabrika binasının sol bitişiğinde mobilya imalathanesi olarak kullanılan kısım bulunmaktadır. 15 bölmeli olup, her bölmesi demir doğramadan yapılmıştır. Sürme kapısı bulunmaktadır. Üzeri çelik kontrüksiyon ve oluklu galvaniz saç ile kapatılmış olup alanı 1225 m2 dir.

İMAR DURUMU: 1/25000' ölçekli Tahtan Baraj Havzası çevre Düzeni Planı'nda uzak mesafeli koruma alanında, mezarlık alanı içinde kalmaktadır. Başkaca izahat dosyasındadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 1.799.230.-TL (Birmilyon yediyüzdoksandokuzbin ikiyüzotuz Türk Lirası) (Taşınmaz Menderes İcra Hukuk Mahkemesi'nin 07.06.2011 tarih, 2011/43 E., 2011/71 K. sayılı ilamı ile (kesinleşen 702.625 TL arazi değeri1, 1.096.605 TL bina değeri olmak üzere toplam 1.799.230.-TL bedel; üzerinden satışa çıkarılmıştır.)

B) SATIşž şžARTLARI: 1- Satışa çıkarılan taşınmazın birinci artırması 04/10/2011 (Salı) günü saat: 10:30'dan -   10:45'e kadar,   İzmir İli, Menderes İlçesi, Menderes İcra Müdürlüğü adresinde açık artırma suretiyle   yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile, 14/10/2011 (Cuma) günü, saat: 10:30'dan - 10:45'e kadar, İzmir İli Menderes ilçesi, Menderes İcra Müdürlüğü adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile kıymetin %40'ını bulduğunda ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli   bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları, gayrimenkul teslim; masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tellaliye, tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu'nun 133.maddesi gereğince ihale fesh edilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İşbu ilan, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve/veya adli tebligatı iade olan tüm ilgililere tebliğ yerine kaimdir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/193 fal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(fc.İf.K.126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.12.08.2011

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com