Kalite Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Kalite Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Kalite Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 16 Mart 2015'te, 1 milyon TL sermaye bedeli ile Kadıköy'de, Kemalettin Akın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Kalite Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 milyon TL sermaye bedeli ile 16 Mart 2015'te Kemalettin Akın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Kalite Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;Amaç Ve Konu Madde 3 Şirketin amaç ve konusu  başlıca şunlardır a.Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut işyeri ticarethane inşaatları yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak b.Her türlü inşaat yapımı , mesken.toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı ,alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri yapmak c.Yurt içinde veya yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut iş hanları fabrikalar yollar baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler  tatil köyleri  inşa etmek  ve kiraya vermek. d. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin yapımını taahhüt etmek. e.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri  iktisadi  devlet  teşekkülleri kamu iktisadi kuruluşları kamu bütçeli daireler mahalli idareler  belediyeler  yapı kooperatifleri özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat elektirik tesisat yol su kanalizasyon doğalgaz yağmursuyu, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılımı teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. f.Prefabrike inşaat ve maskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak ve kiraya vermek. g. Her türlü havuz inşaatı peyzaj ve arıtma tesisi inşaatı ve işlemleri yapmak. h.Her türlü dekorasyon tadilat, tamirat, izolasyon, güçlendirme, işleri yapmak i.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak j.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak k.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi boya parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kalebodur, su elektrik tesisatı, çatı tadilat işlerini yapmak l. Her türlü bina büro tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik  hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili olarak hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. m.Durum(halihazır), kadastro yer ahi maden ocakları, deniz dibi tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı Parselasyon planlarının yapımı n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.Konusuyla ilgili her türlü hafriyat işleri yapmak, yaptırmak. r.Konusuyla ilgili her türlü nakliye işlerini yapmak, yaptırmak Yukarıdaki iştigal konusunu gerçekleştirmek için; -Şirket iştigal konusu ile ilgili olan her türlü araç, materyal ve ekipmanı kiralayabilir, satın alabilir ve yeniden satışa sunabilir. -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir.Şirket bunları şahsen veya 3 kişiler aracılığıyla gerçekleştirebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde kat mülkiyeti intifa sükna hakkı ve Türk Ticaret Kanununun kapsamındaki diğer haklarını şirket leh ve aleyhinde tesis edebilir. Şirket kendisi ve 3 kişiler lehine gayrimenkulleri üzerinde ipotek hakkı ve mortgage tesis edebilir. -Şirket tapu ve Kadastro müdürlükleri önünde parselasyon ayırma ve birleştirme işlerini ve bunlarla ilgili olan her türlü prosedür icra edebilir ve tasarrufta bulunabilir. -Şirket iştigal konusu ile ilgili hususlarda iç ve dış piyasalardan kısa orta ve uzun vadeli kredi alabilir. Buna bağlı olarak bu hususla ilgili kuruluşlarla gerekli anlaşmaları imzalayabilir.Şirket gerekli olan ölçüde kredi alabilir Şirket gelirlerini ve teminat altına almak için taşınır ve taşınmazlar üstünde rehin tesis edebilir, kaldırabilir ve düzenleyebilir. -Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak her türlü motorlu ve motorsuz aracı devralabilir ve devredebilir şarta bağlı ve şarta bağlı olmayan satış yapabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. -Şirket kendi faaliyet konusu ile ilgili olan tüm ihalelere katılabilir yerli ve yabancı firmalarla birlikte başka bir firmaya teklifte bulunabilir ve şirket hizmet servis ve iş ile ilgili olan her türlü teşkilata katılabilir. -Şirket teknik yardım marka patent know-how ile diğer tüm fikri mülkiyet haklarını model resim özel imalat ve üretim prosedürlerini elde edebilir bunları şirket adına tescil ettirebilir, ithal devir ve temlik edebilir ve lisans sözleşmeleri  akdedilebilir. -Şirket olarak iç ve dış sermaye piyasalarından para ödünç alabilir, tüm teşviklerden ve önleyici tedbirlerden yararlanabilir, bu hususta işbirliği yapabilir, protokol sözleşme taahhütname gibi belgelere bu konuda şerh koyabilir ve imzalayabilir. -Şirket kendi amacı ve konusunun  gerçekleşmesi amacıyla kurulan ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Kalite Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Perçem Sokak, Park Apartmanı 4/2