Kamil Engin Yeşil Y ve Y GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Kamil Engin Yeşil Y ve Y GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu Kamil Engin Yeşil Y ve Y GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'nun bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Engin Yeşil seçildiY ve Y GYO'nun bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Engin Yeşil,   Başkan Vekilliği'ne Adnan Başkır   ve üyeliklere ise Işık Gökkaya, Hasan Fehim Üçışık,Mehmet Uğurlu ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri VI No.11 sayılı tebliğin 18.maddesi gereği olarak Günay Yavaş ve Derin Orhon'un bağımsız üye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine karar verildi.

Ayrıca şirket Genel Müdürlüğüne Işık Gökkaya'nın; Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Alga'nın; Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Huriel'in tayin edilmesine; şžirketi temsil ve ilzamın Işık Gökkaya'nın münferit ve müstakil imzası ile olmasına,
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in ( Seri:X, No:16) 28/A maddesine göre oluşturulan denetimden sorumlu komitede; Derin Orhon'un komite başkanı ve Hasan Fehim Üçışık'ın da üye olarak görev yapmalarına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan kurumsal yönetim komitesine; Günay Yavaş'ın komite başkanı, Adnan Başkır'ın üye olarak seçilmesine karar verildi.


Nagihan Arat/Emlakkulisi.com