31 / 03 / 2023

Kartal Sahil - D 100 Havaray Hattı Projesi imar planı askıda!

Kartal Sahil - D 100 Havaray Hattı Projesi imar planı askıda!

Kartal Sahil - D 100 Havaray Hattı Projesi'ne ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün askıya çıkarıldı. Kartal Sahili D-100 Havaray projesinden detaylar şöyle...Kartal Sahil - D 100 Havaray Hattı Projesi imar planı askıda!


Kartal İlçesi, Sahil-D-100 Havaray Hattı Projesi'ne ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün (16 Mayıs 2014 Cuma) askıya çıkarıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28051 dosya numaralı plan tadilatını 18 Nisan 2014'te onayladı. Kartal, Sahil - D 100 Havaray Hattı Projesi'nin 1/5000 ölçekli imar planı, 16 Haziran 2014 Pazartesi tarihine kadar ilanen askıda kalacak. Projenin detayları şöyle;


Kartal Sahil - D 100 Havaray Hattı Projesi imar planı askıda!Plan notu: 


1- Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanacak projeye göre yapılacaktır.


2- Havaray güzergahı ve havaray istasyon alanları koruma sınırı içinde kalan alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda ve zemin etüd çalışmalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın görüşü alınacaktır.


3- Plan onama sınırı içinde kalan alandaki güzergah şematik olup, kesin güzergah uygulama projeleri ile belirlenecektir.


4- Plan onama sınırı içinde kalmak kaydı ile plan değişikliğine gerek kalmaksızın uygulama projeleri doğrultusunda güzergah değişiklikleri yapılabilir.


5- Uygulama projeleri aşamasında istenmesi halinde gerekli kurum görüşleri alınacaktır. 


6- Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 


7- Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.


Kartal Sahil - D 100 Havaray Hattı Projesi imar planı 1. bölüm için tıklayın!


Kartal Sahil - D 100 Havaray Hattı Projesi imar planı 2. bölüm tıklayın!
Geri Dön