07 / 10 / 2022

Kartal'da Odak Sitesi'nde 160 bin TL'ye icradan ev!

Kartal'da Odak Sitesi'nde 160 bin TL'ye icradan ev!

T.C. Kartal 2. İcra Dairesi, İstanbul ili Kartal ilçesi Soğanlık (Gümüşpınar) mahallesi, Balcıdere mevkiinde bulunan Odak Sitesi'ndeki  konutu 160 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 22 Kasım 2011 Salı günü 15:00-15:20 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

T.C. KARTAL 2.İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2011/1786 TALİMAT

Bir borçtan dolayı aşağıda cins vasıf ve muamman değeri yazılı taşınmaz acık artırma suretiyle satılarak paraya tahvil edilecektir.

TAPU KAYDI: Dosyada mevcut Kartal tapu sicil müdürlüğünün yazısına göre İstanbul ili Kartal ilçesi Soğanlık (Cümüspınar) Mahallesi, Balcıdere mevki, 1063 ada, 391 parselde kayıtlı 2922,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul üzerine kurulu taşınmazın kat irtifakına ayrılmış olan 10/440 arsa paylı B Blok 5. Kat 17 bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı satılarak paraya çevrilecektir.

İMAR DURUMU: Kartal Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyada mevcut 17.05.2011 tarih ve 2011/6562 sayılı imar durumu yazısında; Kartal İlçesi, 132 Pafta, 1063 Ada, 391 Parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 04.05.2006 t.t.'lı Kartal Güney İmar Planında, 5/A/3; 0.20-0.40/1.25 yapılanma şartlarında 'Konut' alanında kaldığı ve kısmen de yolda kalmakta olduğu belirtilmektedir.

GAYRİMENKULUN CİNS VE EVSAFI: istanbul İli Kartal ilçesi, Gümüspmar Mahallesi, Sümbül Sokağı ile İğdeagacı sokaklarının kesiştiği kösede bulunan ve sümbül sokağından 8 kapı numarası alan, Odak Sitesi olarak bilinen, betonarme karkas sisteminde yapılı, bodrum+ zemin+ bes normal katlı 'B Blok Apartmanının 5. Kat 17 numaralı dairesi. Daireye girişte hol, hole acılan balkonlu salon, mutfak, bir koridorla, biri balkonlu, üc yatak odası tuvalet ve banyo mahallerinden ibarettir. Yerler ıslak zeminlerde karo seramik, salon ve odalarda ise ahşap parke kaplamalıdır. Mutfakta tezgâh altı üstü dolapları, banyoda lavabo, klozet ve dusakabln bulunmaktadır. Dairenin dıs kapısı çelik kapı olup, pencereler Pvc kaplamadır. Daire takriben 105 m2 alanlıdır. Bina vasat malzeme ve isçilikle insa edilmiş olup, binada su ve elektrik, kalorifer ve asansör tesisatları bulunmaktadır. Isınma sistemi dogalgaz kombidir. Bina her türlü belediye hizmetlerinden yararlanır durumdadır.

MUAMMEN DEĞERİ: Bilirkişice taşınmazın bulunduğu semt, semt içindeki yeri, imar durumu,insa tarzı, hali hazır vaziyeti, bu civardaki alım satım rayiçleri göz önünde bulundurularak arsaya bilirkişice 160.000 TL. kıymet takdir edilmiştir. Satış şartları:

1- Satış 22.11.2011 Salı günü saat 15.00'dan 15.20'ye kadar Kartal 2.icra Müdürlüğünde; acık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en cok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 02.12.2011 Cuma günü I5.00.dan saat 15.20 ye kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüchanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en cok artırana ihale olunur. Su kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinin yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak.bu fark.varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve munderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1786 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 12.10.2011

(İ İ Km. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. www.bik.gov.tr B-63940

İlanı incelemek için tıklayın!
Geri Dön