Kayseri Kocasinan Hazinesi'ne bağlı taşınmaz özelleştirilecek!

Kayseri Kocasinan Hazinesi'ne bağlı taşınmaz özelleştirilecek!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kayseri Kocasinan Sümer'e bağlı 10.013,25 m2 yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine devredilerek özelleştirilme programı kapsamına alınması kararı aldı. Özelleştirme kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih: 29/5/2015

Karar No: 2015/39

Konu: Kayseri/Kocasinan Hazine Taşınmazı

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 16.4.2015 tarih ve 2414 sayılı yazısına istinaden;

Sümer Holding A.Ş.ye ait iken Kurulumuzun 14.09.1998 tarih ve 98/67 sayılı Kararına istinaden, Maliye Hazinesine devredilmek suretiyle Kayseri Valiliği’ne tahsis edilen; Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 no’lu parseldeki 10.013,25 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz) ile ilgili olarak;

1- Taşınmaz’ın Kayseri Valiliği’ne olan tahsisinin iptal edilerek, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2- Taşınmaz’ın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3- Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.