Kentleşme ihtiyacı acilen kurumsallaşmak zorunda

Kentleşme ihtiyacı acilen kurumsallaşmak zorunda

Mustafa Demir "Sürdürülebilir kentleşme ve planlama politikası hazırlama ve kurumsallaştırma çalışmaları hız kazanmak zorundadır" dedi

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Türkiye'de bugüne kadar yürütülen kentleşme politikaları ve uygulamalarının bütünleşik bir kentsel gelişme stratejisi çerçevesinde ortaya konulamadığını ifade ederek, "Sürdürülebilir kentleşme ve mekansal planlama politikası hazırlama ve kurumsallaştırma çalışmalarının hız kazanması gerektiğini" kaydetti.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Kentleşme Şurası" Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Sheraton Otel'de başladı. Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir, şura açılışında yaptığı konuşmada,
bakanlığın yapısı, vizyonu ve misyonu hakkında bilgi verdi. Demir, "Bugün yurdumuzda yapılan her yatırımın, inşa edilen her binanın yolun, sokağın, parkın veya altyapı tesislerinin arkasında ya planını ya projesini onaylayan, ya doğrudan inşa eden, ya mali veya teknik destek sağlayan ya da standardını koyan, usul ve esaslarını belirleyen kurum olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yer almaktadır" dedi.

Konuşmasında, hükümetin Acil Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar ve yerel yönetimler reformuna da değinen Demir, önemli dönüşümler sağlandığını kaydetti. Demir, şöyle devam etti:"Bugüne kadar ülkemizde yürütülen kentleşme politikaları ve uygulamalarının, planlı ve dengeli büyüyen, yüksek yaşam kalitesi sunabilen, ülkenin değişim ve dönüşümünü yakalayabilen ve bu dönüşüme katkı sağlayabilen bütünleşik bir kentsel gelişme stratejisi çerçevesinde ortaya konulamadığı belirtilebilir. Ulusal düzeyde birçok sektörel strateji geliştirilmiş olmasına rağmen, kentsel gelişme stratejisine ilişkin eksiklikler gözlemlenmektedir. Ülkemizde sürdürülebilir kentleşme ve mekansal planlama politikası hazırlama ve kurumsallaştırma çalışmaları hız kazanmak zorundadır. Bu amaçla bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan 'Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem
Planı Projesi' (KENTGES) kapsamında çalışmalarına Kasım 2008 tarihinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilen komisyon toplantıları ile başlanan Kentleşme Şurası ve bugün açılışını yapmakta olduğumuz genel kurul çalışmalarıyla Türkiye'nin ulusal kentleşme gündemi bütün ayrıntıları ve gerçekliğiyle ortaya konmuş bulunmaktadır." Şura komisyonu sürecinde, bilim adamları, kamu kurum ve kuruluşlarınıntemsilcileri, yerel yöneticiler, sivil toplum, iş dünyası ve meslek örgütleri mensupları ile konunun uzmanlarının yoğun bir çalışma sarf ettiğini dile getiren Demir, sonuçta Ulusal Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Programı'na yansıtılacak görüş ve önerilerin oluşturulduğunu anlattı.

"Şura kararları KENTGES'in temelini meydana getirecek"
Komisyon raporlarının şura genel kurulunda görüşüldükten sonra şura kararları haline getirileceğini ifade eden Demir, şura kararlarının da KENTGES'in temelini meydana getireceğini kaydetti. "Yapılan bu çalışmalarla özellikle kentlerimizde yaşam kalitesi, afetlere duyarlı yerleşme ve şehirleşme, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kaçak yapılaşma, kentsel yenilenme/dönüşüm, teknik-sosyal altyapı ve sürdürülebilir kentsel gelişme konularında önemli stratejiler belirlenmiştir" diyen Demir, şurada Türkiye için yol gösterici kararların alınacağını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Türkiye'de bugüne kadar yürütülen kentleşme politikaları ve uygulamalarının bütünleşik bir kentsel gelişme stratejisi çerçevesinde ortaya konulamadığını ifade ederek, "Sürdürülebilir kentleşme ve mekansal planlama politikası hazırlama ve kurumsallaştırma çalışmalarının hız kazanması gerektiğini" kaydetti. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan "Kentleşme Şûrâsı" Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Sheraton Otel'de başladı. Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir, şûrâ açılışında yaptığı konuşmada, bakanlığın yapısı, vizyonu ve misyonu hakkında bilgi verdi. Demir, "Bugün yurdumuzda yapılan her yatırımın, inşa edilen her binanın yolun, sokağın, parkın veya altyapı tesislerinin arkasında ya planını ya projesini onaylayan, ya doğrudan inşa eden, ya mali veya teknik destek sağlayan ya da standardını koyan, usul ve esaslarını belirleyen kurum olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yer almaktadır" dedi. Şûrâ komisyonu sürecinde, bilim adamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yöneticiler, sivil toplum, iş dünyası ve meslek örgütleri mensupları ile konunun uzmanlarının yoğun bir çalışma sarf ettiğini dile getiren Demir, sonuçta Ulusal Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Programı'na yansıtılacak görüş ve önerilerin oluşturulduğunu anlattı.

296 kişilik 10 komisyon oluşturuldu

Kentleşme Şûrâsı, 3 gün sürecek. Şûrâ çalışmaları kapsamında kentleşmeyle ilgili 151 kurum ve kuruluştan toplam 296 kişinin yer aldığı 10 komisyon oluşturuldu. "Mekansal planlama sistemi ve kurumsal yapılanma", "kentsel teknik altyapı ve ulaşım", "kentsel dönüşüm, konut ve arsa politikaları", "afetlere hazırlık ve kentsel risk yönetimi", "kentsel miras, mekan kalitesi ve kentsel tasarım", "iklim değişikliği, doğal kaynaklar, ekolojik denge, enerji verimliliği ve kentleşme", "kentsel yoksulluk, göç ve sosyal politikalar", "bölgesel eşitsizlik, yerel kalkınma ve rekabet edebilir kentler", "kentlilik bilinci, kültür ve eğitim" ile "yerel yönetimler, katılımcılık ve kentsel yönetim" adı altında toplanan 10 komisyon, 4 aylık çalışma sonucunda raporlarını hazırladı. Raporlar, Şûrâ Genel Kurulu'nda görüşülecek ve şura kararları haline getirilecek. (Yenişafak)

pus