19 / 08 / 2022

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı 1. yılını kutladı!

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı 1. yılını kutladı!

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı 1. yılını Kentsev üyeleriyle beraber kutladı...Kentsel dönüşüm ve şehircilik konularının ülke genelinde gelişmesini sağlamak için kurulan Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı 1. yılını kutladı. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı, Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirlerin ulusal çapta gelişmesi ve bu konulardaki ekosistemin etkinleşmesini, yerel yönetimler, kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör arasında yapılan bilgi ve proje işbirliği paylaşımlarının geliştirilmesini sağlamak için14 Eylül 2020'de Resmi gazetede yayınlanan kararla kuruldu.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı 1. yılını kutladı!

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın hedefleri şu şekilde:

1- Kentsel dönüşüm ve şehircilik uygulamaları ve sorunları ile ilgili araştırmalar ve anketler yapmak,
2-Kentsel dönüşüm ve şehircilik ile ilgili olarak veri bankası oluşturmak, akademik kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak,  
3-Kentsel dönüşüm ve şehircilik alanındaki konularda yerinde uygulama ve yol gösterici çalışmalar yapmak,
4- Amaç doğrultusunda, kültür sanat, eğitim, ekonomi, bilim alanlarında toplantı, konferans ,çalıştay gibi  faaliyetlerde bulunmak , var olanları desteklemek, 
5-Kentsel dönüşüm, şehirciliğin ve akıllı şehirciliğin gelişmesi için bakanlık veya üniversite ya da diğer kamu kurumları veya özel hukuk kişileri ile eğitim ve uzmanlık programları düzenlemek, 
6-Amaca uygun olarak yazılı, süreli, süresiz basın yayın, internet sitesi, sosyal medya hesabı vb. dijital yayın ve haber araçları kurmak, yayınlamak ya da bu süreçlere ortak ya da paydaş olmak, kitap, broşür, kamu spotu, kampanya veya diğer tanıtım araçları şeklinde yayınlamak, bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak, kamuoyuna yönelik paylaşım , bilgilendirme ve medya faaliyetlerinde bulunmak,
7-Amaca uygun olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Orman ve Tarım Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklar, belediyeler, kentsel dönüşüm projeleri yapan özel ve kamu sektörü kuruluşları ile işbirlikleri yapmak,
8- Vakıfla benzer amaçlarla çalışan kamu ya da özel hukuk kişi veya kuruluşlar ya da platformlarla işbirlikleri yapmak, ya da var olanlara katılmak, yurt içinde veya dışında faaliyetler yürütmek,
9- Amaca uygun olarak, gerekli izinleri aldıktan sonra,  teknik lise, yüksek okul, üniversite, enstitü kurmak ya da kurulmasına destek olmak, öğrencilere ve akademik araştırmalara destek, bağış ya da burs vermek,
10- Şehirlerin akıllı ve sürdürülebilir şehirler olması ve kaynakları etkin ve faydalı kullanımı için çalışmalar yapmak,
11- Ağaçlandırma, ormanlaştırma, çevresel değerler, kentsel peyzaj estetiğine dair çalışma ve desteklerde bulunmak,
12- Amacı gerçekleştirmek için milli veya milletler arası fon ve desteklerden yararlanmak, buna dair projeler üretmek,
13- Amacı gerçekleştirmeye dair faaliyetler için gelir elde edecek iktisadi işletme veya şirket kurmak ya da kurulmuş olanlarını satın almak veya ortak olmak veya kısmen ya da tamamen satmak, gayrimenkul ve menkul değerleri satın alma ya da bağışlama yolu ile elde etmek ya da satmak veya bağışlamak suretiyle elden çıkarmak,
14- Amacı gerçekleştirmeye dair gelir getirici, yarışma, yemek, kokteyl, çekilişler v.b faaliyetleri düzenlemek,
15- Kent Hukukunun gelişmesine katkıda bulunmak 

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı 1. yılını kutladı!

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın 2020 Eylül ve 2021 Eylül ayları içerisinde gerçekleştirdiği projeler şu şekilde:

7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kongresi ve Fuarı Projesi” Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Ödül Verilmesi Projesi”                          

“Kentsev Mesleki Paylaşım Webinarları Projesi”                                                    

“Akıllı Şehir Yönetimi Standardı Projesi”                                                                  

“Kentsel Dönüşüm Eylem Planı Hazırlama Eğitim Projesi”                                  

“Kentsel Dönüşüm İhtiyaç Belirleme ve Süreç İyileştirme Anket Projesi            

“Halkla Kentsel Dönüşüm Söyleşileri Projesi”                                                     

“Yapay Zeka İle Deprem Risk Değerlendirme Projesi”  

“Kentsel Dönüşüm (Konutlarda) Karbon Salımının Azaltılması Projesi”          

“Kentsev Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş. Şirketinin Kurulması Projesi”      

“Kentsel Dönüşüm Saati TV Projesi”                                                                  

“Genç Kentsev’ liler Projesinin Başlatılması ve Söyleşilerin Yapılması Projesi”

“Kentsel Dönüşüm Mevzuat Önerileri Raporunun Hazırlanması Projesi          

“Vakfın Yazılı, Görsel Medya da Raporlar ve Röportajlarla Tanıtımının Yapılması Projesi” 

“Nitelikli ve Vakfa Katkı Sağlayabilecek Mütevelli Heyeti Üyelerinin Arttırılması Projesi”                                           

“Vakıf Onur Üyeliklerinin Verilmeye Başlanması Projesi”                                    

“Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği  Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs Verilmesi Projesi”                                                      

“Kentsev Web Sayfasını Güçlendirilerek Dijital Yayınlara Başlanması Projesi”  

“Vakıf Merkez Ofis Tetrişatının Yapılması Projesi”                                                

 “Vakfın 1. Kuruluş Yıldönümünün Kutlanması Projesi”                                          

“Çevre Şehircilik Bakanı, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürüne Ziyaretlerin Yapılması Projesi "


Türkiye'de en yaşlı binalar hangi illerde?

Kentsel dönüşüm için acele edilmeli!