06 / 07 / 2022

Kentsel dönüşüme havadan takip!

Kentsel dönüşüme havadan takip!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; kaçak yapılaşmayı önlemek, kentsel dönüşüm alanlarının takibini yapmak ve Mühendislik çalışmalarına veri desteği hazırlamak adına havadan takip projesi kaçak yapıları havadan belirleyecek.
6,5 milyon konutun yenileneceği kentsel dönüşüm projesi için Türkiye’nin il, ilçe ve tüm beldelerinde, binalarda, kaçak yapılar havadan tespit edilecek. Bakanlık kıyı ve şehirlerdeki kaçak yapılaşmanın önlenmesi için Ortofoto Projesi ile gerekli işlemleri zamanında yapabilecek. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birlikte gerçekleştireceği Ortofoto Projesinin yer seçimi, çevre düzeni planları, kentsel alanlar, planlama alanları, büyükşehir belediye hizmet alanları, turizm alanları, orman ve su kaynakları ile havaalanı bölgeleri incelenerek belirlendi. Projenin tespiti google earth 3 boyutlu olacak. Toplam maliyeti 50 milyon TL olan bu projenin 3 yılda tamamlanması bekleniyor. Proje kapsamında elde edilecek verilerin paylaşımı; belediye, kamu kurum ve kuruluşlardan ücretsiz olarak sağlanabilecek. ’Ortofoto’ projesi olarak adlandırılan bu proje imar planları içinde alt yapıyı oluşturacak. Hedeflenen bu projede vatandaş da Bakanlık web sayfası üzerinden plan sorgulama, riskli yapı sorgulamaları yapabilecek.