11 / 08 / 2022

Kervansaray'dan Kundu Oteli'nin kiralanması hakkında açıklama!

Kervansaray'dan Kundu Oteli'nin kiralanması hakkında açıklama!

Kervansaray Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Kervansaray Kundu Oteli'nin kiralanması hakkında açıklama yaptı.Kervansaray Yatırım Holding 11 Kasım 2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere; alınmış olan yönetim kurulu kararıyla Kervansaray Kundu Oteli'nin Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş firmasına 15 yıl süreyle senelik 1 milyon 694 bin 915 EUR artı KDV bedelle kiralanmasına karar vermişti. 

Kervansaray Yatırım Holding'in 30 Eylül 2019 tarihli finansal tablolarında Kervansaray Kundu Oteli'nin net bilanço değeri 64 milyon 812 bin 337 TL.

Aynı tarih itibariyle Kervansaray Yatırım Holding'in toplam bilanço aktifleri 1 milyar 213 milyon 752 bin 179 TL olarak gerçekleşmiş olup, Kervansaray Kundu Oteli'nin toplam aktifler içindeki payı yüzde 5,34 oldu.

Kervansaray Yatırım Holding'in KAP açıklaması: 
Şirketimiz 11.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere; alınmış olan yönetim kurulu kararıyla Kervansaray Kundu Oteli'nin Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş firmasına 15 yıl süreyle senelik 1.694.915 EUR artı KDV bedelle kiralanmasına karar vermişti.

Şirketimizin 30.09.2019 tarihli finansal tablolarında Kervansaray Kundu Oteli'nin net bilanço değeri 64.812.337 TL'dir. Aynı tarih itibariyle şirketimizin toplam bilanço aktifleri 1.213.752.179 TL olarak gerçekleşmiş olup, Kervansaray Kundu Oteli'nin toplam aktifler içindeki payı %5,34 olmuştur.

İşleme ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması 172.741.958 TL olmuştur. Kervansaray Kundu Oteli'nin kiralanmasından elde edilecek olan toplam 25.423.729 EUR kira bedelinin indirgenmiş nakit akışı 12.891.660 EUR olarak hesaplanmıştır. Kontrat imza tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kuru 6,3412 TL/EUR olup, söz konusu işlemden elde edilecek indirgenmiş nakit akışı 81.748.596 TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakamın ağırlıklı ortalama şirket değerine oranı %47,32 olmuştur.
 
Şirketimizin 30.09.2019 tarihli finansal tablolarında 2019 yılının ilk üç çeyreği itibariyle Kervansaray Kundu Oteli'nden elde edilen gelir 38.490.848 TL olmuştur. Aynı dönemde Şirketimizin toplam gelirleri 130.469.608 TL olarak gerçekleşmiştir olup Kervansaray Kundu Oteli'nin toplam gelirler içerisindeki payı %29,50 olarak hesaplanmıştır.

25.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararıyla değerlendirme neticesinde; söz konusu kiralama işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen önemlilik kriterlerini taşımadığından, ayrılma hakkının doğmadığı tespit edilmiştir.
  
Kamuoyunun ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.