20 / 08 / 2022

Kiler GYO 2021'in ilk 9 ayında ne kadar hasılat elde etti?

Kiler GYO 2021'in ilk 9 ayında ne kadar hasılat elde etti?

Kiler GYO 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 493 bin 450 TL hasılat elde etti. Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle hazırlanan finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Kiler GYO tarafından yayınlanan finansal rapora göre; şirket 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 493 bin 450 TL hasılat elde etti. 

Kiler GYO'nun gayrimenkul projelerinin toplam değeri 1 milyar 31 milyon 883 bin 356 TL, binalarının toplam değeri ise 942 milyon 908 bin TL olarak açıklandı. 

Kiler GYO 2021 in ilk 9 ayında ne kadar hasılat elde etti?

Kiler GYO'nun 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında toplam varlıkları 2 milyon 378 bin 104 TL olurken, toplam özkaynakları 1 milyon 470 bin 811 TL oldu. 

Şirket, Esenyurt Lojistik Merkezi'ni 22 milyon 500 bin TL'ye, Zonguldak AVM'yi 2 milyon TL'ye, Kütahya Sera AVM'yi 20 milyon TL'ye kiraya verdi. 

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") çerçevesinde hazırlanan 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tabloların ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini, 

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın