Kira uyuşmazlıklarında da arabuluculuk uygulanmalı!

Kira uyuşmazlıklarında da arabuluculuk uygulanmalı! Kira uyuşmazlıklarında da arabuluculuk uygulanmalı!

Son dört yılda fiilen uygulanan arabuluculuk, işçi ve işveren uyuşmazlıklarında da ‘zorunlu’oldu.Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, "Kira uyuşmazlıklarında da arabuluculuk uygulanmalı" dedi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Para Dergisi’nden Rahime Baş Uçar’ın haberine göre; Türkiye’de işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü yeni yılda daha kolay olacak. Türkiye’de sadece iş ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda yılda 400 binin üzerinde dava görülüyor. Yargının bu alandaki yükünün hafifletilmesi için geçen yıl ekim ajanda TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile çalışma hayatında yeni bir dönem başladı. Buna göre, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak kabul ediliyor. Diğer bir ifadeyle bu tür işçi-işveren uyuşmazlıklarında mahkeme öncelikli olarak arabulucuya başvurma koşulu arıyor.

 

Çalışan tarafından talep edilen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşitliğe aykırılık tazminatı, sendikal tazminat, mobbing tazminatı, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve benzeri işçilik alacaklarının söz konusu olması halinde arabulucuya gidilmesi şart. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları kapsam dışı bırakıldı.


ZORUNLU ARABULUCULUK


“Zorunlu arabuluculuk” olarak da adlandırılan “dava şartı olarak arabuluculuk” işçi ve işveren arasında yaşanan sorunları iletişimle çözmeyi amaçlayan bir sistem. Uyuşmazlık taraflarını bir araya getiren alanında uzman arabulucular, objektif bir şekilde taraflarla görüşme sağlayarak kendi çözüm yöntemlerini geliştirmelerini sağlamaya çalışıyor. Arabulucular, gerektiğinde taraflara çözüm önerileri sunarak anlaşmaları yönünde yol gösterici oluyor.

 

Arabuluculuk sistemi dünyada uzun yıllardır uygulanıyor. Buna karşın Türkiye’de arabuluculuk, 22 Haziran 2012’de yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir “alternatif uyuşmaz yanında perakende ve turizm sektörlerinde de uyuşmazlıkların arttığını gözlemliyoruz”

 

Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi: "Kira uyuşmazlığında da uygulanmalı"

Bizim hem yurt içinde hem yurtdışında işlerimiz var. Lens Yapı olarak Kurtköy'de 1100 daireli 800 milyon TL'lik bir projemiz var. Yurtdışında da çalışıyoruz. Amerika'da inşaat şirketimiz var; Florida'da 70 yataklı bir otelimiz ve bir havacılık okulumuz bulunuyor. Amerika'daki ortaklarımızdan biliyorum; onlar arabuluculuk sistemini çok efektif kullanıyorlar. Yalnızca işçi-işveren uyuşmazlıklarında değil önemli ticari davalarda da arabuluculara gidiliyor. Hatta arabulucular bu büyük davalardan ilk etapta ücret de almıyor. Bu iki taraf için de faydalı bir sistem. Hem zamandan hem de paradan tasarruf ediliyor. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu olmasını da olumlu buluyorum. Hatta kira uyuşmazlıklarına özellikle yaygınlaştırılmalı. Borcunu ödemeyen bir kiracınızı tahliye etmek için mahkemeye gittiğinizde davanın sonuçlanması bir yılı alıyor. Sonuçta zararınızı da tazmin edemiyorsunuz.

pus