Kızıltan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Kızıltan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! Kızıltan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Kızıltan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi, Saldıray Kızıltan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, Ufuk Kızıltan ve Umut Kızıltan tarafından 12 milyon 143 bin 80,43 TL'lik sermaye ile kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kızıltan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi, Saldıray Kızıltan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Ufuk Kızıltan ile Umut Kızıltan Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 12 milyon 143 bin 80,43 TL'lik sermaye ile 30 Haziran'da kuruldu. 


Kızıltan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi iş konusu; Türkiyede gayrimenkul satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkul üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek ve bu gayrimenkullere ilişkin kira ve hizmet sözleşmesi yapmak ve bunun yanı sıra Şirketin olağan faaliyeti olarak gelir getiren gayrimenkule ve imar projelerine, mevcut ve yürürlüğe girecek yasal düzenleme ve ithalat-ihracat rejimleri çerçevesinde yatırım yapmak, bu amaçla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak. Şirket, amacını gerçekleştirmek için gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları kurabilir, ipotek tesis edebilir, kaldırabilir. Şirket, gayrimenkuller üzerinde irtifak hakkı, intifa hakkı, sükna hakkı, takyidat tesis edebilir ve şirket gayrimenkulü üzerinde kat mülkiyeti kurabilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak tapu sicili nezdinde sınıf tadili, paylaştırma, birleştirme, parselizasyon ve başka her türlü işlem ve faaliyeti gerçekleştirebilir, vergi daireleri ve benzeri kamu kuruluşları nezdinde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.   Şirket, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun teklifiyle yukarıda belirtilenlerin yanı sıra yararlı ve gerekli atfedilebilecek olan diğer faaliyetlerle de iştigal edebilir.


Kızıltan Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi adres: Esenyurt, Atatürk Mahallesi, İnönü Caddesi, No:8.

pus