Konya Selçuklu'da icradan 5.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya Selçuklu'da icradan 5.1 milyon TL'ye satılık arsa! Konya Selçuklu'da icradan 5.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya 9. İcra Dairesi, Selçuklu Dikilitaş'taki arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 5 milyon 158 bin TL olarak belirlendi.

Konya 9. İcra Dairesi, Selçuklu Dikilitaş'taki arsayı 5 milyon 158 bin TL'ye satıyor. İhale 17 Mart 2017 günü gerçekleşecek. T.C. KONYA 9. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


Tapu Kaydı : Konya İl, Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mah 15746 ada 6 parsel adı altında 6.922,00 metrekare imtarında arsa vasfıyla kayıtlı olduğu ve 4637/6922 hissesiyle borçlu kooparatife ait olduğu belirlenmiştir.Borçlunun hissesine düşen miktar ise (4637/6922)x 6.922,00 m2=4637 m2dir. Zemin arsa vasıflı parselin üzerinde 4 adet z+3 katlı apartman olduğu görülmüştür.


Adresi : Taşınmaz adres belirtmek açısından borç konusu parselin içerisinde ve kuzeyinde bulunan bloğun adresi Sancak Mah,Taçmahal Cad.No:33 Selçuklu Konya olarak belirlenmiştir.


Özellikleri :Taşınmaz arsa vasfında olmasına rağmen üzerinde inşaatı tamamlanmış ve ikamet edilen zemin+3 katlı 4 adet apartman bulunmaktadır.Kat mülkiyeti ve kat irtifakı oluşturulmamıştır. A Blokta zemin katta 2 adet dükkan,2 adet daire,üst katlarda her katta 4 adet daire olmak üzere toplam 2 adet dükkan ve 14 adet daire bulunmaktadır.B ve C bloklarda her katta 4 daire olmak üzere her iki blokta ayrı ayrı toplam 16 şar daire bulunmaktadır.D Blokta her katta 2 adet daire olmak üzere toplam 8 adet daire bulunmaktadır.Tüm bloklarda toplamda 2 adet dükkan,54 adet daire mevcuttur.A,B ve C bloklardaki daireler brüt 127,25 metrekare D bloktaki daireler brüt 136 metrekare olup,daireler 3 oda bir salon, mutfak, wc, lavoba, banyo, antre gece holü ve 2 balkondan oluşmaktadır. A ve Bbloklar bir bahçe içerisinde C ve D bloklar bir bahçe içerisinde bulunmaktadır.Bahçe ihata duvarı beton duvardır.Binaların etrafında yaklaşık 1 metre dökme tretuar betonu vardır. A ve B blokların bahçesi kumlu,C ve D blokların bahçesi tabanıkilitli taş ile döşelidir.Binalar Şehit Osman Demir İlkokulu karşısında bulunmaktadır.


İmar Durumu : Keşfe konu 15746 ada,6 parsel dosya içerisindeki imar çapına göre mesken sahasına isabet etmektedir.T.A.K.S.=0,25 E=1,00 H=12,50 m olarak belirtilmiştir.Parsel üzerindeki dört adet bloğun 2008 yılı 3/43 sayı ile ruhsatlı binalar olduğundan imara uygun yapılar olduğu tespit edilmiştir.Parsel imar parseli konumundadır.Belediyenin belirlediği arsa rayiç değeri 168,09 TL dir.


Kıymeti : 5.158.176,83 TL 

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 17/03/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 13/04/2017 günü 14:00 - 14:05 arası


Satış Yeri : Konya Karatay Akabe Mah Cemil Çiçek Cad Adliye Binası A Blok Zemin Kat Mezat Salonunda


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/6325 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/01/2017