Kooperatiften ayrılan ortakların haklarının ödenmesi!

Kooperatiften ayrılan ortakların haklarının ödenmesi! Kooperatiften ayrılan ortakların haklarının ödenmesi!

Tamer Heper Posta Gazetesi'ndeki bugünki yazısında ülkemizde kooperatifçilik, kooperatif üyeliği, kooperatiften ayrılan ortakların haklarının ödemesi, kooperatiften ayrılan ortakların haklarının ne kadar süre içinde ödendiğini kaleme aldı...


Ben 73 yaşındayım ve tam 10 sene önce bir kooperatife ortak oldum. 0 tarihte inşaat kabasındaydı, henüz tuğla duvarları örülmekteydi. Aradan 10 yıl geçti hâlâ aynı seviyede. Ben ne yapabilirim? 


Ne yazık ki ülkemizde bu kooperatifler, kooperatifçiliği güvenilmez kurumlar haline getirdi. Bir inşaat 10 yıl aynı seviyede kalır mı? 10 yıl aynı seviyede kalan inşaatta birtakım elemanlar çürümüş yıpranmıştır, Yeniden o noktadan inşaata başlansa bile sağlıklı bir inşaat olmaz. Sağlıklı başlamak için ise ilave masraf gerekir. Yani sonuçta bu inşaat yapılsa bile zarardasınız. 


Tabii geçmiş geleceğin aynasıdır derler ya, geçmişinde 10 yıl inşaat yapmayan kooperatifin gelecekte bu işi yapacağı pek ihtimal dahilinde de görülmez. Şimdi bu durumu siz de görmüşsünüz ki ne yapacağınızı soruyorsunuz. Ben ise ne yapacağınızı söylememek için lafı dolandnıp duruyorum. Nedeni şu: Sizin yapacağınız en akıllıca iş kooperatiften ayrılmaktır. Peki kooperatiften aynlınca ne olur? Siz bugüne kadar ödediğiniz paralan geri istersiniz. Bu durumda sizin aleyhinize olacak birinci husus, 10 yıl önce verdiğiniz parayı bugün alsanız ne işe yarar, ikinci husus, kooperatiflerin ana sözleşmesinde kooperatiften ayrılan ortaklann parasının 3 yıl sonraya kadar ödeneceğine dair hüküm vardır. Yani paranızı almak için üç yıl daha bekleyeceksiniz. Şu iki husus dahi, son derece haklı olduğunuz halde size karşı adaleti sağlamıyor. Bu husus tek başınıza sizin problemini değil birçok kooperatif ortağının sorunu. 


Bunun için yasa değişikliği yapılması, kooperatif ortaklarının korunması için gerekli önlemlerin alınması lazım. Meclis tatile girmeden gece yanlan, bir saat içinde bir sürü kanun çıkar ama toplumun yarasına merhem olacak bu tür kanunlar akla bile gelmez. 


Yukandaki önerimden daha radikal bir önlem daha var ki, belki çözüm demek bile zor. O da şudur: Kooperatif genel kurulunda ortaklar anlaşıp yeni bir yönetim kurulu oluşturur. Yeni yönetim alacağı kararla bu kooperatifi ihya eder. Evet çok zor ama imkansız değil. Sizin bu duruma düşmenizin bir nedeni kooperatifin yönetim kurulu ise diğer bir nedeni ortaklann elini kolunu bağlayan yasa hükümleridir. Yasa kooperatif yönetimine geniş haklar tanımış, ortağın haklannı sınırlı tutmuştur. 


Tamer Heper/ Posta Gazetesi