04 / 06 / 2023

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bina arıyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bina arıyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere bina kiralayacakYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere bina kiralayacak. Binada yurt olarak kullanılmaya uygun kalorifer, sıcak su, elektrik vb. altyapı tesisatının bulunması veya söz konusu tesisatın gerçekleştirilmesine müsait projenin olması ve teslim alınmadan önce bunlara işlerlik kazandırılacağının taahhüt edilmesi, yurt için müstakil bina girşinin bulunması, binada yangın merdiveninin ve paratonerin bulunması veya teslim edilmeden önce yangın merdiveninin ve paratonerin yapılacağının taahhüt edilmesi, yatakhane katlarının tavan yüksekliğinin ranzalı sisteme göre yerleştirme olması halinde, yeterli yüksekliğe haiz olması, binanın iskan izninin alınmış, tapuda cins tashihinin yapılmış olması, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinin ihtiyaca cevap verebilecek ölçüde ve kalitede olması gerekiyor.

Belirtilen niteliklere uygun binası bulunan bina sahiplerinin binaya ait tapu, iskan ruhsatı, yapı ruhsatı belgelerinin suretleri ve dilekçe ile birlikte 10 iş günü içerisinde Umut sokak No:30 Kurtuluş /Ankara adresindeki  Ankara  Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

0312 430 17 21-23
Geri Dön