27 / 05 / 2022

Kubbe Tasarım Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kubbe Tasarım Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ömer Faruk  Yeşilyurt tarafından kuruldu.Kubbe Tasarım Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ömer Faruk  Yeşilyurt tarafından kuruldu.

Kubbe Tasarım Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK 1-Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak plan,proje,teknik,hesaplar,fizibilite yapımı ,danışmanlık , etüt ,araştırma ,kontrolörlük ,ve mesleki araştırma gibi her türlü inşaat,mimarlık ve mühendislik hizmetini yapmak veya yaptırmak. 2-Her türlü üstyapı proje işleri ,peyzaj işleri yapmak , yapılanlara danışmanlık yapmak 3-Her türlü inşaat ve mimari proje ,statik ve betonarme proje ,elektrik projesi ,sıhhi tesisat ,ısıtma ve havalandırma projeleri ,şehir ve bölge planlama projeleri , altyapı (kanalizasyon ,yol,su,elektrik,köprü ve baraj ) projeleri ve taahhüt işleri yapmak , kendi taahhüt işlerini başkalarına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak , ihaleler yapmak ,yapılan ihalelere katılmak , taşeronluk yapmak. Yapı endüstrisinde kullanılan her türlü inşaat malzemesi, sıhhi tesisat , elektrik tesisat malzemesi, ısıtma ,soğutma havalandırma tesisatının malzemeleri , iç dekorasyon malzemeleri,araç gereçlerinin toptan perakende alımını ,satımını,imalatını ihracatını,montajını pazarlamasını ,mümesilliğini yapmak 4-İç tesisat ve servis hatları ile ilgili proje ,müşavirlik,kontrol,denetim,iç tesisat yapım ,bakım onarım, servis hattı yapım ve bakım onarım işleri yapmak. 5-Yurt içinde ve yurt dışında ve müteahhitlik, faaliyetlerinde bulunmak ve bu tür hizmetler vermek,yapılaşma ve yerleşme yerleri ve inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar için avam proje,tatbikat projesi,kesin proje,nazım planları da dahil olmak üzere her çeşit mimarlık ve mühendislik projeleri yapmak,betonarme,statik,elektrik,mekanik tesisat,kalorifer havalandırma,ısıtma ve soğutma projeleri ile yol,meydan,çevre düzenleme,yeşil saha,otopark,kent mobilyaları,metraj ve keşif projeleri hazırlamak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek. TAAHHÜT : 1-Konusu ile ilgili alanlarda resmi daireler ve müesseseler ile özel firmalar ve kişilere karşı taahhütlerde bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak veya kendi taahhüt işlerini başkalarına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak. 2-Konusuna giren işlerin gerektirdiği ve amacını gerçekleştirmek için zaruri sair her türlü yan ve yardımcı iş ve faaliyetleri yapmak, konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından mümessillik, acentelik , muhabirlik, üyelik almak ve vermek ayrıca faaliyetlerini genişletmek, mesleki bilgi akımını sağlamak ve uluslar arası nitelikte hizmet vermek amacıyla gerekli izinleri alarak aynı konuda faaliyet gösteren uluslar arası mesleki örgüt ve kuruluşlara üye olmak. 3-Şirketimiz faaliyet konusu ile ilgili ihaleler açar , kamu ve özel kuruluşların açtığı ihalelere iştirak eder. MÜTEAHHİTLİK : 1-Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 2-Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 3-Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. İNŞAAT 1-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat proje ve taahhüt işleri yapmak resmi daire ve teşekküllerle,belediye,özel kuruluşların,hakiki ve hükmi şahısların açtığı inşaat proje onarım iç ve dış dekorasyon ihalelerine iştirak etmek. 3-Her türlü inşaat taahhüt projeleri yapmak, bu mevzuda gayri menkuller almak veya kat karşılığı şekli ile de olsa her türlü inşaat ve taahhüt işlerini bizzat yapmak, veya bu hususta ihale, araştırma ve taahhütlere girmek, inşaat işlerinin taşeronluğunu yapmak, 4-İnşaat sanayinde ve bu mevzuda yapılacak ve diğer sanayide kullanılacak her türlü madde, hammaddeleri, ambalaj maddeleri ile gerekli makineleri , teçhizatları ve vasıtaları imal etmek, ihraç ve ithal etmek, satın almak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek 5-İlgili kamu ve özel kuruluşlarca onaylanmış projeler gereğince toplu konut yapmak, müteahhitliği yapan firmalarla ortak olarak bu konutların pazarlamasını yapmak, 6-Hafriyat yapmak, yaptırmak ve hafriyatla ilgili malzeme ve ekipmanları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, 7-Soğutma, ısıtma ve enerji elde etmek için doğalgaz servis hatları ve iç tesisat ile ilgili müşavirlik , plan ,teknik hesaplar ,fizibilite yapımı etüt araştırma ,kontrolörlük proje, yapım ,denetim,bakım onarım hizmetleri gibi her türlü mühendislik hizmetleri yapmak, 8-Şirket işleri ile ilgili her türlü ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Kubbe Tasarım Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Pınar Mah.Nehir Sk.No:5/1 Sarıyer