Küçükçekmece Fatih Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Küçükçekmece Fatih Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 06.04.2021 tarihli ve 707830 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Riskli Alana ilişkin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.12.2020 tarih ve 5671-I sayılı Kararı ile 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun bulunan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planının, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca KNİP-34560660 ve KUİP-34094488 plan işlem numarası ile 06.04.2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19.04.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın