Küçükçekmece Halkalı imar planı askıya çıktı!

Küçükçekmece Halkalı imar planı askıya çıktı! Küçükçekmece Halkalı imar planı askıya çıktı!

İstanbul Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi sınırları içerisindeki bir alana ilişkin imar planı askıya çıktı..İstanbul Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 808 Ada, 1 ve 2 numaralı parsel ile 853 ada 6, 7 ve 8 numaralı parselleri kapsayan alana ilişkin olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamının 20/03/2018 tarihli ve 49066 sayılı Oluru ile onaylandı.

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 22/03/2018 tarihinde 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı.

İmar değişikliği için tıklayın.